Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’nin, uygulama sözleşmesi çerçevesinde havalimanının yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletme süresi olan 25 yıl boyunca işletilmesi ve 25 yılın sonunda DHMİ’ye devredilmesi işini gerçekleştirmek amacıyla görevli şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere kurulması işlemi Rekabet Kurumuna bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeli ile yapılması öngörülerek ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nin, 3 Mayıs 2013’te gerçekleşen ihalesini, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından oluşturulan ortak girişim grubu kazanmıştı.

İhale Görevlendirme Şartnamesi uyarınca yeni havalimanının yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işini gerçekleştirmek üzere ortak girişim grubunu oluşturan şirketlerin yüzde 20 hissedar oldukları İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi kurularak, 19 Kasım 2013’te İdare ile uygulama sözleşmesi imzalanmıştı.

*          *          *

Odalar dava açtı: ‘3’üncü Havalimanı kaçak inşaattır’

TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubeleri 3.Havalimanı’nın imar planlarına dava açtıklarını duyurdu

TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Odaların iptal edilmesi istemiyle dava ettiği imar planları, şehrin ‘anayasası’ olarak bilinen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

Havalimanını içerecek şekilde değiştirilen bu planlar, 17 Haziran 2004’te askıya çıkartılmıştı.

Dün yapılan basın açıklamasında oda temsilcileri, dava konusu imar planlarının 3.Havalimanı inşaat başladıktan sonra hazırlanmasının hukuksuz olduğunu belirterek “Henüz yürürlüğe giren hiçbir imar planı bulunmadan kaçak bir inşaatın temelleri atılmıştır. Dava konusu planlar inşaatın başlatılmasından tam 10 gün sonra askıya çıkartılmıştır” dedi.

Açıklamada, imar planlarında öngörülen inşaatların İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin ormanlarını, sulak alanlarını, tarımsal alanlarını, ekolojik koridorlarını, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, flora ve faunasını yok edeceği; yollar ve yapılaşma birlikte büyük bir bölgede geçirimsiz, betonlaşmış bir alan oluşturacağı, mikro klima etkisi yaratarak iklim değişikliğini hızlandıracağı belirtildi.

TMMOB Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı,, inşaatı devam eden 3. Köprü ve bağlantı yollarının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na işlenmediğine de dikkat çekerek “3.Havalimanı’nın tek ulaşım aksı olan 3.Köprü ve Kuzey Marmara bağlantı yollarının hala bu plana işlenmemiş olması açıklanamaz” dedi.

Oda temsilcileri, basın açıklamasında imar planlarında birçok hukuksuzluk olduğunu belirterek şu noktalara değindi:

• 3. Havalimanı’na ilişkin imar planları, 7 Haziran 2014’te temel atma töreniyle inşaatın başlatılmasından tam 10 gün sonra askıya çıkartıldı. İmar planları, sürecin en başında yani inşaat başlamadan hazırlanmalıydı.

• 3. Havalimanının ihalesi, henüz planlar ile ilgili hiçbir işlem yapılmamışken ve ÇED raporu için ‘olumlu’ kararı alınmadan yapıldı.

• İhaleden sonra alınan ‘ÇED raporu olumlu’ kararı hakkında 21 Nisan 2014 tarihinde İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak yargılama devam ederken yeni bir ÇED raporu hazırlandı.

• İnşaatı sürmekte olan 3. Köprü ve bağlantı yolları, hala şehrin ‘anayasası’ olarak bilinen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na işlenmedi.

• 3. Havalimanı’nın ÇED raporlarında “Yapılması planlanan İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesi kapsamında kıyı kenar çizgisinden ileride herhangi bir şekilde yapılaşmaya gidilmesi ve deniz dolgusunun yapılması bu aşamada planlanmamaktadır” denilmesine rağmen yargı konusu planların sınırları kıyı kenar çizgisini aşarak yaklaşık 20 hektarlık Karadeniz su alanını da havaalanı kapsamına sokuldu.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.