CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

CHP Yolsuzlukları Araştırma Birimi Başkanı Aykut Erdoğdu,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a 3. Havalimanı ihalesini kazanan girişim ortaklarından Nihat Özdemir’in, teklif verildiği sırada, “rüşvet anlaşması yapmak, ihaleye fesat karıştırmak ve suç örgütü adına suç işleme, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamalarıyla Ankara 11inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığının bilinip bilinmediğini sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na gönderdiği soru önergesinde, “İhaleye fesat karıştırma suçuyla cezalandırılması istemiyle hakkında açılmış kamu davası devam eden birisinin ihalede ortak girişim adına teklif vermesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı değil midir? Buna İdare nasıl izin vermiştir” diye sordu.

Bakanın görevlendirme kararını onaylaması ve Uygulama Sözleşmesi’nin taraflar arasında imzasına ilişkin onayın hangi tarihte alındığını ve idarenin bu durumu görevli şirkete hangi tarihte tebliğ ettiğini soran Erdoğdu, “Uygulama Sözleşmesi uyarınca görevli şirketin yeni anonim şirket kurma yükümlülüğü vardır. Bu şirketin Ana Sözleşmesi’nin de İdare tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yeni anonim şirket hangi tarihte kurulmuştur? Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş midir? Hangi tarihte ilan edilmiştir? Bu şirketin adı nedir? Yeni anonim şirketin Ana Sözleşmesi İdare’ce hangi tarihte onaylanmıştır” dedi.

Erdoğdu, soru önergesinde uygulama sözleşmesinin tarihinin de açıklanmasını istedi ve görevli şirketin, projenin ilk etabına ilişkin bölümünün yer teslimini hangi tarihte istediğini ve bu teslimin İdare tarafından hangi tarihte yapıldığı sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Kredilere hazine garantisi var mı?

İlk etap yatırımın hangi tarihte başladığını ve etaplar itibariyle projenin yatırım ve işletme sürelerini de soran Erdoğdu, görevli şirketin özkaynak yükümlülüğünün açıklanmasını istedi. Erdoğdu, “Yurtdışından temin edilmiş krediler için herhangi bir şekilde Hazine garantisi, borç üstlenimi veya kredi üstlenimi gibi imkanlar var mıdır? Varsa böyle bir imkanı görevli şirkete tanıma yükümlülüğü hangi kamu kurumundadır? Görevli şirkete kredi temini için tanınmış bir süre var mıdır? Varsa bu süre nedir ve ne zaman başlamıştır” sorusunu yöneltti.

Soru önergesinde ihale tarihinden sonra ortaya çıkmış ve projede maliyet artışına neden olacak herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmadığını da soran Erdoğdu, havaalanının denizden yüksekliğini ve bu yüksekliğin azaltılıp azaltılmayacağının yanıtlanmasını istedi. Erdoğdu, “Kotun düşürülmesi durumunda ihale yenilenecek midir” dedi.

Görevli şirketin İdare’ye yapacağı kira ödemelerini de soran Erdoğdu, bu kira bedeli üzerinden ödenecek vergiler ile diğer yasal kesintileri görevli şirket tarafından karşılanıp karşılanmayacağını ve kira bedeli üzerinden stopaj yapılacaksa bunu kimin ödeyeceğinin açıklanmasını istedi.

Şirket hangi teminatları verdi

Bakan Elvan’a şirketin sunduğu teminatları soran Erdoğdu’nun yanıtlanmasını istediği diğer sorular şöyle:

“-Teminatların tutarı nedir? Teminatlar hangi tarihlerde verilmiştir?

–   Görevli Şirket’in temin edeceği kredinin şartları üzerinde İdare’nin herhangi bir söz hakkı bulunmakta mıdır?

–   Sözleşme uyarınca görevli şirkete İdare tarafından tahsis edilen gelirler nelerdir?

–   Görevli Şirket’e asgari bir geliri garanti edecek ne tür garantiler verilmiştir? Bu garantiler hangi süreyle verilmiştir?

–   Tarifeleri tespit yetkisi kimdedir? Yolcu servis ücreti olarak tespit edilen tutarlar, iç ve dış hat yolcusu için ne kadardır?

–   Görevli şirketin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda proje için görevli şirket tarafından temin edilip kullanılmış olan kredilerin geri ödeme yükümlülüğü kime ait olacaktır?”

(T24)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.