Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nı yap-işlet-devret modeli kapsamında yaptırmak üzere ihale açtı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre, ihale 15 Ocak 2016 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. kat Mavi Salon’da Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacak. İsteklilerin ihaleye ilişkin dosyayı DHMİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü 284 nolu odada ücretsiz olarak görebilecekleri ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV dahil 10 bin TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerektiği belirtildi. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 10 bin TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya kurum içerisinde bulunan Vakıflar Bankası DHMİ Bürosu’na yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü 284 nolu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklar. Teklifler ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesi’ne teslim edilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılabilecekler/isteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesi’nin 5. maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 1 milyon euro ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler yer alacak.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.