Başbakan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde temeli atılan İstanbul 3. Havalimanı imar planları askıya çıktı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran tarihinde onaylanan İstanbul 3.Havalimanı imar planları askıya çıkarıldı. “İstanbul’un anayasası” olarak nitelendirilen 1/100.000’lik planlara ilk defa işlenen imar planları, 16 Temmuz tarihine kadar askıdan tutulacak.

 

İstanbul’un kuzey bölgesinde toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşaa edilecek olan 3. Havaalanı’na ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Tasarısı farklığı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Şehir Müdürlüğü resmi internet sitesinde askıya çıkartıldı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran tarihinde onaylanan tasarılar, itiraz müddeti olan 30 günün nihayetinde, 16 Temmuz tarihine kadar askıda tutulacak.

 

Çevre ve Şehiriclik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü sitesinde askıya çıkartılan imar planına göre; İmar ve Planlama Şubesinden Yeni Askı Planı 17.06.2014

 

İlimiz 3. Havalimanı Projesine ilişkin hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2(ç) ve 7(k) hükümleri, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 05.06.2014 tarih ve 8917 sayılı Olur’u ile re’sen onaylanmıştır.

 

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17.06.2014-16.07.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Böylece, 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın başkanlığı süresinde hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nda yer almayan havalimanı ilk kez planlara işlenmiş oldu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan ormanların korunmasının amaçlandığı planda, şehrin doğu-batı aksı yönünde büyümesi, havalimanının Silivri’ye yapılması öngörülüyordu.

 

1/1.000 plan notlarında, “Havaalanına ilişkin yapılaşma koşulları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek kentsel tasarım projesine göre, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır” ifadesi yer alıyor.

 

1/5.000’lik planlarda ise, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresinin üstü çizilmiş durumda. 3. Havalimanı inşası sırasında, ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporunda belirtilen hususlara uyulacağının belirtildiği plan notlarında, inşaat için orman alanlarında gerekli izinlerin alınması gerektiği, derelere ilişkin İSKİ ve DSİ’den görüş alınmadan uygulamaya geçilemeyeceği yer alıyor.

(Emlak Pencerem)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.