AB/EASA regülasyonlarına uyum çerçevesinde Commission Regulation (EU) No 1178/2011 – Air Crew eklerinden Part-CC’nin ulusal mevzuatımıza aktarılması amacıyla Kabin Ekibi Talimatı (SHT-CC) hazırlanmıştır. Söz konusu Talimat ile  SHGM tarafından sertifikalandırılacak kabin ekibi üyelerinin sahip olması gereken asgari niteliklere, kabin ekibi temel eğitim sertifikalarının düzenlenmesine, verilmesine, geçerlilik ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 Talimat ile, SHT OPS 1 Talimatı kapsamında her bir kabin memuru için düzenlenmiş temel emniyet eğitimi sertifikaları en geç 08 Nisan 2017 tarihine kadar Talimat’ın Ek-3’ünde yer alan temel eğitim sertifikası ile değiştirilecek.
Bu işlemden önce, Genel Müdürlük tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmeleri ile kabin ekibi temel eğitim sertifikası vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlar, hazırladıkları kabin ekibi temel eğitim sertifika örneğini, Talimatın yayımlanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe sunması zorunlu olacak.
 SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar hazırladıkları sertifikaların uygun olduğuna dair resmi bildirimi aldıktan sonra yeni sertifikaların tanzim edilmesine başlayacaklar.
 Talimatın uygulanmasından SHY-6A Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri, Genel Müdürlük tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ve kabin ekibi üyeleri Genel Müdürlüğe karşı ortak sorumlu olacak.
  Kabin Ekibi Talimatı (SHT-CC)  hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan işletmeler, eğitim kuruluşları ve kabin ekibi üyeleri hakkında 2920 Sayılı Kanun’un 143 üncü Maddesi ve/veya 29/01/2013 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY – İPC) gereğince gerekli idari para cezası uygulanacak.
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.