Havayolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığında e-bilet düzenleyen mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslari içeren  konuya ilişkin 462 ve 463 seri numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının  25 aralık tarihli ve 29573 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile  havayolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, e-biletleri muhatabına iletmeleri, bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin düzenlemeler de hükme bağlandı.

Yayınlanan tebliğler kapsamında, E-bilet düzenleme izni alan havayolu firmalarının düzenleyecekleri e-biletlerde havayolu firmasının unvanı, yolcunun adı-soyadı, belge numarası, düzenlenme tarihi, yapılan hizmetin nevi, tutarı ve ödeme türünün yazılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilecek.

Söz konusu biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyecek. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgileri de bulunacak.

Acente tarafından düzenlenen ve e-bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından, üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacak.

Havayolu firmaları, katma değer vergisine tabi olan işlemleri için bilette yer alan tutardan matraha dahil olmayan unsurları ayrıştırdıktan sonra katma değer vergisi hesaplayıp beyan edecek.

Havayolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan mükellefler ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katma değer vergisini indirim konusu yapabilecek.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.