Havayolu şirketi Pegasus 30.9 milyon lirası vergi aslı olmak üzere toplam 77.2 milyon lira vergi aslı ve ziyaı cezası ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile uzlaşamadığını ve vergi alınması ve cezası işlemine karşı dava açacağını açıkladı.

Pegasus’tan yapılan açıklama şöyle :

2012 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince 2009, 2010, 2011 yılları ve Ocak 2012 için Şirketimizin kanuni defter ve belgeleri üzerinde finansal kiralama işlemleri ile sınırlı olarak KDV yönünden gerçekleştirilen inceleme neticesinde Şirketimiz tarafından finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama şirketlerine uygulanan KDV oranlarına ilişkin olarak belirtilen dönemler için re’sen 30.872.430 TL tutarında (ilgili işleyecek faizler hariç olmak üzere) KDV tarh edildiği ve ayrıca 46.308.645 TL tutarında vergi ziyaı cezası kesildiği, buna mukabil Şirketimiz tarafından söz konusu vergi ve ceza tutarlarının tamamı için Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı’na uzlaşma talebinde bulunulduğu ve taraflar arasında uzlaşmanın vaki olmaması halinde Şirketimizin tarh edilen KDV ve kesilen vergi zıyaı cezasına karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkını haiz olduğuna ilişkin açıklamalarımız 13 Nisan 2013 tarihli pay halka arz izahnamesinde ve devam eden dönemde ilan edilen finansal tablolar kapsamında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Talebimiz üzerine Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı nezdinde 13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen uzlaşma görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlanmamıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde söz konusu vergi tarhiyatı ve vergi ziyaı işlemine karşı dava açma hakkını kullanacaktır. Şirketimiz, son olarak 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 9 numaralı dipnotunda detaylı olarak ifade edildiği üzere konuya ilişkin çeşitli özelgeler ve 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan hükümler ile de tasdik edildiği üzere finansal kiralama kapsamında yaptığı uçak kiralamalarına ilişkin olarak KDV oranı uygulamasının Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararları ile tam uyum içinde olduğu görüşündedir.”

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.