7212 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 31 Ocak 2020 tarih ve 31025 sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
ICAO’nun konsey üye sayısının ve Hava Seyrüsefer Komisyonu üye sayısının arttırılmasına ilişkin 2016 yılında ICAO Genel Kurulu’nda kabul edilen protokoller TBMM tarafından onaylanmıştı..
5.6.1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile Türkiye’nin taraf olduğu  Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması’nın  sırasıyla 50(a) ve 56. Maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 2 Protokol 2016 yılında gerçekleştirilen 39. ICAO Genel Kurul’unda kabul edilmiş ve üye ülkelerin onayına açılmıştı.
Söz konusu protokoller ile ICAO Konseyi üye sayısının 36’dan 40’a ve Hava Seyrüsefer Komisyonu (ANC) üye sayılarının da 19’dan 21’e çıkartılması teklif edilmişti.
6 Ekim 2016 tarihinde Montreal’de imzalanan protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin 15 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 43’üncü oturumunda onaylanmasına ilişkin SHGM’den yapılan açıklamada, “anılan değişikliklerin ivedilikle yürürlüğe girmesi 2016-2019 döneminde ICAO Genel Kurul’una seçilmemiz hususunda desteğini aldığımız, temsil ettiğimiz ve kurucu üyesi olduğumuz, Karadeniz Hazar Grubu’nun (BSCG) önümüzdeki dönemlerde de Konsey üyesi olarak devamlılığının sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesi, Sözleşmeci devletlerce 128 adet kabul onayının belgelendirildiği tarihte mümkün olacaktır. Protokoller şu ana kadar 52 ülke  tarafından onaylanmıştır.” ifadeleri yer aldı.
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.