Birleşik Metal-İş bugün yayınladığı   bilgilendirme bülteninde, “çoğunluk tespitine ilişkin tebligatın  sanki yanlışlıkla Gebze’de bulunan ve konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir işyerine tebliğ edilerek skandal bir uygulamaya imaza atıldığını” açıkladı.Sendika bülteninde şu  ifadeler yer aldı.

“THY Teknik A.Ş.’de 5000’i aşkın işçinin çalışma yaşamı ile ilgili kaderini belirleyecek olan sendikalaşma sürecinde, geçtiğimiz günlerde işverenin çeşitli baskı ve yasal hak ihlalleri ile birlikte, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının da 6356 sayılı yasanın 19. Maddesini açıkça çiğneyerek yasaya aykırı bir şekilde, çoğunluğu olmadığı halde işçilerin istemediği Çelik-İş sendikasına çoğunluk tesbiti çıkarılma noktasına gelinmişti.

Hatta THY Teknik A.Ş. işvereni, çalışanların sendikal tercihlerine öylesine müdahalelerde bulunmuş ve biri üyemiz olan diğeri de işyerinde Çelik-İş sendikasını ağır bir şekilde eleştirdiği için, iki işçinin iş akdi yasal olmayan bir şekilde feshedilmişti. Bu hak ihlalleri ve sendikal baskılar konusunda ve Çalışma Bakanlığının hukuk dışı uygulamaları hakkında adli ve hukuki girişimlerimiz başlatılmıştı.

Tüm bu hukuk dışı, yanlış ve yanlı uygulamalar şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir uygulama ile skandal denebilecek bir aşamaya taşınmaktadır. Şöyle ki;

Çalışma Bakanlığı 09.07.2015 tarihi itibarıyla THY Teknik A.Ş.’de Çelik-İş’in çoğunluk sendikası olduğu yönündeki tesbitini, 6356 sayılı yasanın 42. Maddesine göre işkolundaki sendikalara resmi tebligat yoluyla bildirmesi yasal zorunluluk iken, aslında  THY Teknik A.Ş. çalışanlarının örgütlendiği, en çok üyeye sahip ve yetkiye en yakın sendika olan sendikamıza bildirmeyerek tarihi bir skandala daha imza atmıştır. Sendikamızın ısrarlı araştırmaları ve konu hakkındaki hassasiyeti üzerine, sendikamıza bildirilmesi gereken çoğunluk tesbitinin sanki yanlışlıkla Gebze’de bulunan ve konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir işyerine tebliğ edildiği ortaya çıkmıştır. Aslında burada amaçlanan, işveren talimatı ve baskısı ile  Çelik-İş’e yazılan gerçekdışı çoğunluk tesbitinin, yasal boşluklar kullanılarak, sendikamızın 6356 sayılı yasada 43. Md.’de tarif edilen itiraz hakkımızın engellenmesi, işkolu değişikliğinden dolayı Çelik-İş üyesiymiş gibi gösterilen 2 bine yakın Teknik A.Ş. çalışanının üyeliğinin geçersizliğini ispat etme ve hak edilmeden yazılan çoğunluk tesbitini iptal ettirmemizin önüne geçilmesidir.

Bu gelişmeler üzerine 24.07.2015 günü itibarıyla yapmış olduğumuz girişimler ve yazışmalar sayesinde  sendikamıza da yasal usüle göre ÇSGB tarafından  tebligat çıkarılmıştır. Tebligat sonrası da  6356 sayılı yasanın 43. Maddesine göre de gerekli itiraz yapılacak ve konu yargıya taşınacaktır.

Biz buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının tamamına yakını sendikamızı tercih etmişler ve bu yönde çabalarını sürdürmektedirler. Onlar kendi geleceklerine güvenle bakabilecekleri, özgür ve şeffaf bir toplu sözleşme düzeni ile haklarını alacakları mücadeleci, demokratik, işverenden ve devletten bağımsız gerçek bir sendikal yapıyı kurmakta kararlı olduklarını, üzerlerinde oynanan bunca oyuna ve baskıya rağmen bugüne kadar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar.

Sendikamız da, THY Teknik A.Ş.’deki sendikalaşma sürecine ilişkin oynanan bunca oyunu ve sahtekarlıkları bir bir bozarak, çalışanların istekleri doğrultusunda mutlaka orada yetkili sendika olacaktır. 68 yıllık mücadele birikimimiz içersinde, taraflı işverenler, hükümetler, devlet bürokrasisi, yandaş sarı sendikalar olmak üzere birçok kesimin işçi düşmanı saldırıları boşa çıkartılmış ve yaşanan mücadeleler defalarca zaferle taçlandırılmıştır.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, THY Teknik A.Ş.’de işverenin ve yandaşlarının değil, çalışanların istediği sendika yetkili olacaktır.”

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.