Türk Hava Kurumu’nda (THK) sular durulmak bilmiyor…

Kurumun tüm yönetim organlarının istifa etmesinin ardından Olağanüstü Genel Çağrılarının hayata geçmemesi üzerine THK Disiplin Kurulu Başkanı Bayram Duman Şube Başkanlarına bir yazı gönderdi.

Duman yazısında istifaların ardından 1 Temmuz tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayarak, “genel başkanın olağanüstü kongre işlemleri dışında şubeler ve delegeleri ilgilendiren hiçbir yetkisi kalmamıştır. Bu konudaki yetki ve sorumluluk arz ettiğimiz tüzük hükümlerine göre Merkez Denetleme Kurulunda olup bu nedenlerle olağanüstü kongre tamamlanıp yeni yönetim oluşturuluncaya kadar olmayan Genel Yönetim Kurulunun başkanı da anlaşılacağı üzere olamayacağından Genel Başkan imzası ile yayınlanan yazı ve talimatlara cevap verilmemesi yasal olarak önemli bulunmaktadır” uyarısında bulundu.

Duman’ın Şube Başkanlıklarına gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı;

Kıymetli THK Şube Başkanlarımız,

Merkez Denetleme Kurulu olarak, 45.Olağan Genel Kurulumuzda siz saygıdeğer delegelerimizin tarafımıza verdiği yetki ve sorumluluk ile tüzüğümüz gereği yaptığı denetimler sonucu, THK Genel Başkanı A. Bertan Nogaylaroğlu’nun kurumu zarara uğratan yasa ve tüzüğümüze göre mümkün olmayan eylem ve işlemlere girişmiş olması nedeniyle hazırladığımız rapor neticesi 11 Haziran 2019 tarihinde tüzüğümüzün 13/1-b-1 maddesi gereği gelişmelerin siz değerli şube başkanlarımızın katılımı ile olağanüstü kongrede görüşülmesi çağrısını THK Genel Merkezimize ve Dernekler İl Müdürlüğüne tebliğ etmiş bulunmaktayız.

Tüzüğümüze göre bir ay içinde olağanüstü genel kurulun Genel Yönetim Kurulu tarafından toplanması mecbur olup, Genel Başkan A. Bertan Nogaylaroğlu tarafından Genel Yönetim Kurulunda tüzüğe göre işlem yapılması engellenmiş ve hukuka aykırı eylemlere girişilmiştir. Yetkisini kötüye kullanarak açıkça suç işleyen genel başkanın bu tavrı ve daha önce tehdit ve baskılar ile istifa ettirdiği Disiplin Kurulu Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yürüttüğü etik ve yasalara aykırı tavırları nedeniyle Genel Yönetim Kurulu üyeleri yedek üyelerinin tamamı ve asıl üyelerinin sekizi istifa ederek görevlerinden ayrılmış, Genel Baskan Yardımcısı olarak kendisinin tayin ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi Ömer Bülent Arslan’ı hukuksuz bir şekilde görevden el çektirerek disiplin kuruluna sevk ettirmiştir.

THK Genel Yönetim Kurulundan geriye Erzurum Şube Başkanı Recai Solmaz ve Etimesgut Şubesi yönetim kurulu üyesi Ekrem Demirci dışında kimse kalmadığından münfesih hale gelmiş ve düşmüştür. Olmayan Genel Yönetim Kurulunun Başkanı da olamayacağından etik olarak ve yasal sorumluluk gereği derhal bu kez tüzüğümüzün 13/1-b-3 maddesi gereği de ikinci kez genel kurula gitmeye mecbur bulunan Genel Başkan hala yasal hiç bir dayanağı olmadığı halde kurumu temsil ve ilzama devam etmekte, görev ve yetkilerini kötüye kullanmakta, hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmeyi sürdürmektedir.

Bu aşamada Merkez Denetleme Kurulu yedek üyeleri ve ayrıca disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri de kurul olarak görev yapamayacak şekilde noter aracılığı ile istifa etmişler ve sadece Merkez Denetleme Kurulu 45.Olagan Genel Kurulda seçildiği asıl üyeler ile yetkili şekilde olağanüstü genel kurulu yapmak üzere görevini sürdürmektedir.

Eksiksiz olarak görevinin başında olan biz Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, tüzüğümüz gereği 27 Haziran 2019 günü itibariyle olağanüstü genel kurul sürecini başlatmış ve Genel Merkezimizden son olağan kongreye katılanların delege listeleri ile yeni açılmış ve genel kurullarını yapmış şubelerin listesini talep etmiştir. En kısa süre içerisinde Olağanüstü genel kurulumuzu yapacak ve mevcut belirsizliği ortadan kaldıracağız.

Bu süreçte Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu artık mevcut bulunmadığından A. Bertan Nogaylaroğlu Genel Başkan sıfatı ile yürütme işlemlerine devam edilebilmesi mümkün olmadığı halde yapılan işlem ve eylemlerin tamamı hukuki dayanaktan yoksun olup, kanunsuz emri yerine getirme mecburiyeti bulunmadığı da açıktır.  Yasalar karşısında kanunsuz emri yerine getiren şahısların şahsen sorumlu olacağı bilinmektedir.

Kaldı ki yapılmaya çalışılanların zaruri işlemler olmadığı gibi kurumu kamuoyunda rencide etmeye, şube başkanlıkları üzerinde baskı kurmaya ve olağanüstü genel kurulu engellemeye yönelik yazışma ve işlemlerden ibaret bulunduğu da dikkate alındığında maksadın açıkça kötü niyetli talepler şeklinde gerçekleştirildiği kolayca tespit edilmektedir.

Tespitlerimizden ve geçersizliği açık bir sözleşmeden anlaşılmaktadır ki bu süreç devam ederken genel merkezimizde yönetim yetkisi, THK’da hiçbir unvan taşımayan, Resmi görevi olmayan Bir şahıs tarafından ve THK Genel Merkezi adeta kuşatılmıştır. Adı geçen kişi, Bertan Nogaylaroğlu’nu yönlendirerek şubelerimize yazı göndertip üye sayıları, aidatları ile ilgili bilgiler elde etmeye çalışmaktadır.

Bilinmesini önemle rica ederiz ki:

1-Şu an itibariyle genel başkanın olağanüstü kongre işlemleri dışında şubeler ve delegeleri ilgilendiren hiçbir yetkisi kalmamıştır. Bu konudaki yetki ve sorumluluk arz ettiğimiz tüzük hükümlerine göre Merkez Denetleme Kurulunda olup bu nedenlerle olağanüstü kongre tamamlanıp yeni yönetim oluşturuluncaya kadar olmayan Genel Yönetim Kurulunun başkanı da anlaşılacağı üzere olamayacağından Genel Başkan imzası ile yayınlanan yazı ve talimatlara cevap verilmemesi yasal olarak önemli bulunmaktadır.

2-Genel Yönetim Kurulumuzun izni ve bilgisi olmaksızın gizlice, Genel Başkan A.Bertan Nogaylaroğlu ile Kurumumuzda Resmi görevi olmayan bu şahsın kızı olduğu haricen bilinen avukat ile kurum arasında harcama yetkileri dışında ve tüzüğe, dernekler kanununa ve avukatlık kanununa aykırı biçimde imzalanan, tüzüğümüz gereği hiçbir geçerliliği olmadığını noter kanalıyla ihtar ettiğimiz astronomik kazançlar sağlamaya yönelik sözleşme gereği, genel başkan yetkilerini kullanan kurumumuzda resmi görevi olmayan Malum şahsa çalışanlarımız ve şubelerimiz hiç bir şekilde itibar etmemelidir.

3- Adı geçen şahıs, bir siyasi partinin arkasına sığınıp, o partinin MYK üyesi ve eski milletvekili olduğunu söyleyip nüfuz etmeye çalışarak sanki THK’daki usulsüz eylemlerinin arkasında o siyasi parti varmış algısı yaratmaya çalışmakta olup ilgili siyasi partinin yetkilileri ile yapılan görüşmelerde yasa dışı davranışlar izah edilerek bir haberleri olmadığı ve bu duruma sessiz kalmayacakları tespit edilmiştir.

4- Bahse konu ilgililer hakkında suç duyurusu hazırlığı tamamlanmış olup, 1 Temmuz 2019 günü Cumhuriyet Savcılığına teslim edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

THK Merkez Denetleme Kurulu

Bayram Duman   Muzaffer  Başer  Gökhan Doğan

29 Haziran 2019

ANKARA

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.