SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) gereği, Havacılık İşletmeler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda görevli uçuş ekibi üyeleri için tahsis edilen uygun konaklama tesislerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında yaşanan farklılıkların standart bir hale getirilmesi amacıyla  Genelge yayımladı.
Kurum Genel Müdürü  Bilal Ekşi imzasıyla  yayımlanan genelgede, uçuş ekiplerinin şu an uygulanması istenen asgari konaklama kriterleri  yanında,  AB Komisyonun öngördüğü  regülasyonlar gereği 8 şUBAT 2016 ‘den sonra HER  BİR EKİP ÜYESİ AYRI BİR ODA TAHSİSİ ‘ne geçileceği belirtildi.
İlgili uygulamaya yönelik düzenlemelerin 2015 yılı içinde ulusal mevzuata dönüştürüleceği açıklanan   genelge  şöyle:
GENELGE (UOD – 2014/13 )
 ” Bilindiği üzere, Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları
Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06)’nın “Tanım ve Kısaltmalar” başlıklı 4üncü maddesinde
Uygun Konaklama Tesisi; “Uçucu ekiplerin görev sonrası kesintisiz istirahatlarının
güvence altına alındığı, dinlenme, barınma ve beslenme ortamının elverişli olduğu, SHGM
tarafından uçuş emniyet gereklerinin üst seviyede yerine getirilebilmesi için gerektiğinde
denetlenerek uygun görülen, havacılık işletmeleri tarafından belirlenen tesisleri ifade eder.”
olarak tanımlanmıştır.
İşletmeler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda görevli uçuş ekibi üyeleri için
tahsis edilen ve yukarıda tanımı yer alan uygun konaklama tesisinin belirlenmesinde ve
uygulanmasında yaşanan farklılıklar sebebiyle söz konusu uygun konaklama tesis
imkânlarının işbu Genelge ile düzenlenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Bu kapsamda; işletmeler tarafından uçuş ekiplerine uygun konaklama tesislerinin
sağlanması gerektiren operasyonlarda asgari aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:
 Bir odada azami iki kişi konaklayacak şekilde planlama yapılması.
 İki kişinin konaklayacağı odalarda iki farklı (ayrı ayrı) yatak bulunması.
 İşletmelerin prosedürlerinde belirlenen ek gerekliliklere uygun olması.
 Aynı uçuşta görevlendirilecek iki kişinin aynı odada kalması.
Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin 29.01.2014 tarihinde yayımlamış olduğu 83/2014 sayılı regülasyonu için 18.02.2016 tarihine kadar bir süre tanınmış olup, söz konusu regülasyonda uygun konaklama tesisi; ““suitable accommodation” means, for the purpose of standby, split duty and rest, a separate room for each crew member located in a quiet environment and equipped with a bed, which is sufficiently ventilated, has a device for regulating temperature and light intensity, and access to food and drink;” olarak ifade edilmiştir. İfadeden de görüleceği üzere, yeni regülasyon ile birlikte her bir ekip üyesi için ayrı bir odanın tahsis edilmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır.
Söz konusu 83/2014 sayılı regülasyonun ulusal mevzuata dönüştürülmesi çalışmalarına başlandığı, 2015 yılı içerisinde resmi olarak yayımlanarak 18.02.2016 tarihine kadar uyum için işletmelere süre verileceği planladığı hususları göz önünde bulundurulduğunda uygun konaklama tesisi için yukarıda yer alan hükmün ülkemiz uygulamalarında da geçerli olacağı aşikârdır.
Bu sebeple, EASA tarafından geçiş periyodu olarak tanımlanan 18.02.2016 tarihine kadar işletmeler tarafından gerekli önlemlerin ve ilgili planlamaların yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.