Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, 09-13 Haziran 2014 tarihleri arasında beş gün süreli olarak Uluslararası Kıdemli Astsubaylar Sempozyumu (International Senior NCO’s Symposium- NCO’s Symposıum/TURKEY) düzenlendi. Kültürel ve akademik alanda yapılan Sempozyum’un ana hedefi; ortak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve dünyanın her yerindeki astsubaylar arasındaki ilişkileri artırmak olarak belirlendi.

 

Sempozyuma; Yurt dışından; ABD, Avustralya, Cezayir, Danimarka, Gürcistan, İngiltere, Kanada, Kazakistan, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Nijer, NATO, Pakistan, Senegal, Sudan, Yemen, olmak üzere on sekiz farklı ülkeyi temsilen yirmi yedi katılımcı, Yurt içinden ise; Genelkurmay Başkanlığı Astsubayı, kuvvet astsubayları, K.K.K.lığı ordu astsubayları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan komutanlık ve üs astsubayları ile diğer katılımcılardan oluşan toplam 105 katılımcı iştirak etti.

 

Sempozyum, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ün açılış konuşması ile başlamıştır. Hava Orgeneral Akın ÖZTÜRK açılış konuşmasında; Hava Kuvvetlerinin gücüne ekipmandan çok personelin katkıda bulunduğunu, hiçbir silahın eğitimli ve motive olan personelden daha kuvvetli olmadığını, barış isteyenlerin savaşa hazır olması gerektiğini, Silahlı Kuvvetlerde, özellikle Hava Kuvvetlerinde sorumlulukların 24 saat devam ettiğini, bir saat uçuş için 10 saatten fazla yer destek hizmetinin sunulması gerektiğini, uçuş destek hizmetlerinin de astsubaylar tarafından sağlandığını, Hava Kuvvetlerinin gücünün, çalışan personelin bağlılığından kaynaklandığını belirtmiştir. Kültürel ve akademik bu tür sempozyumların amaçlarından birinin de dünyanın her tarafından gelen askerî liderlerle dostane ilişkileri geliştirmek, barış, huzur ve istikrarın artmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

 

Hava Kuvvetlerinin ilk savaş pilotlarından olan Astsb. Kd. Bçvş. Vecihi HÜRKUŞ’a da değinen Hv.Org.ÖZTÜRK; Astsb.Kd.Bçvş. HÜRKUŞ’un bir astsubay olarak havacılık ve uçak tasarımında gelişmelere katkılar sağladığını, sadece pilot değil, uçak tasarımcısı ve girişimcisi olduğunu, 50 yıllık hizmet süresinde binlerce saat uçuşunun bulunduğunu ifade etti.

 

Ayrıca, Hava Kuvvetlerindeki kıdemli astsubayları kendisinin sözcüsü olarak gördüğünü, Hava Kuvvetlerinde kanat arkadaşlığının olduğunu, bunun pilottan bakım ekibine kadar herkesi içerdiğini ve tüm personeli bir araya getiren bir bağ olduğunu ifade etti.

 

Sempozyumun birinci bölümü 09-11 Haziran 2014 tarihleri arasında Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-Harbiye/İstanbul’da, icra edilmiş ve “kurum içi eğitim ve genç personele rehberlik etmek” ile “kariyer planı ve kuvvet astsubaylığı sistemi,”konuları üzerinde grup çalışmaları ve akademik sunumlar yapıldı.

 

Grup çalışmaları her biri onar kişiden oluşan toplam on grup ile gerçekleşmiş ve gruplar serbest ortamda bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlayarak personelin akademik yönünü ve ikili ilişkilerini güçlendirmiştir. Oluşturulan gruplar kendi aralarından bir lider ve bir sözcü belirlendi. Sempozyumun konferans kısmında ise grup sözcüleri tarafından kürsüden tüm katılımcılara çalışma sonuçları sunum şeklinde aktarıldı.

 

Aynı zamanda yapılan bu grup çalışmalarında sempozyuma katılan bütün ülkelerin genel görüşü olarak;

 

  • Genç personel ile yakın iletişime geçilerek özellikle uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi hem kendisine hem de bu zaafları yüzünden gizlilik ihlaline sebep olmamaları için yoğun çaba sarf edilmesi,
  • Ayrıca genç personele kendini geliştirme açısından yabancı dil ve yüksek lisans hatta doktora almaları konusunda cesaret verilmesi,
  • Bu eğitimlerini kendi nam ve hesaplarına yapabilecekleri gibi, Kuvvet nam ve hesabına da yapmaları için şans tanınması,
  • Personelin kendini geliştirmesi, gelecek için hedef koyması, her zaman daha iyisini yapma azmi ve isteği vurgulanmıştır.

Sempozyum vasıtasıyla ülkemizin tanıtılması, Türk örf adetleri ve misafirperverliğimiz ön plana çıktı.

 

Ayrıca grup çalışmaları sonrasında katılımcılara “Liderlik Eğitimi ve Genç Personele Rehberlik Etmek” konulu bir akademik sunum verildi.

 

Sempozyumun ikinci bölümü; 12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Hv.Tek.Okl.K.lığı Gaziemir/İzmir’de icra edilmiştir. Bu bölümde Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun tanıtımı yapılmış, akademik sunumlar verilmiş, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

 

Hava Teknik Okullar Komutanlığında gerçekleştirilen ziyaretlerle yabancı ülke mensubu astsubayların, kültürümüzü ve kurumumuzu yakından tanımaları sağlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin disiplini, başarısı, kurumlarına olan duygusal bağları ve üstlerine olan sevgiye dayalı saygıları katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

 

Sempozyum sonunda tüm katılımcı personel bir sonraki faaliyeti sabırsızlıkla beklediklerini ileterek ayrılmışlardır. İcra edilen faaliyet sonunda yapılan anket ve ikili görüşmeler, daha sonra gelen e-posta ve telefonlar ile alınan geri dönüşlerde; icra edilen grup çalışmalarının çok faydalı olduğu, TSK Mehteran Birliği gösterisi ile tarihî ve turistik mekânların katılımcıları etkilediği, Türk misafirperverliğinin ön plana çıktığı, ayrıca Hava Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sergilemiş oldukları sosyal etkinlerin de izleyenleri hayran bıraktığı belirtildi.

 

Bu sempozyumun; bireysel ve mesleki gelişmelerinin önüne yeni hedefler konmasına katkı sağladığı, kuruma aidiyet duygusunun, moral ve motivasyonun arttırılmasına olumlu etkileri olduğu ve astsubayları yeni ufuklara taşıdığı değerlendirilmekte.

Facebook ile Yorum Yapın

1 YORUM

  1. Vecihi Hürkuş’un Kd.Bçvş olduğu bilgisini hayretle okudum. İlgililerden bunun bir belgesini rica ediyorum. Hava Kuvvetleri Komutanımız söylediyse mutlaka belgesi vardır. Lütfen bunu görmek istiyorum. Saygılarımla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.