CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Rize-Artvin havalimanı yapımı için kullanılacak taşların nasıl tedarik edileceğine ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun yaptığı basın açıklaması;

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu;

Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı için 100 milyon tonluk taş kullanılarak dolgu yapılacağı ifade edilmiştir. Bugüne kadar Karadeniz’de sahil yolu dolgu çalışmaları, HES’ler ve maden arama faaliyetleri için açılan kontrolsüz taş ocakları ile Karadeniz coğrafyası adeta değiştirilmiş, yapılan çeşitli araştırmalarda taş ocaklarının yeraltı suları, tarım ve yaşam alanlarına önemli zararlar verdiği ortaya konulmuştur. Rize-Artvin Havalimanı için Ordu-Giresun Havalimanı inşaatında kullanılan 36 milyon taşın yaklaşık 3 katı kadar taş kullanılarak dolgu yapılacak olması, söz konusu dolgu alanları için kullanılacak taşın nasıl temin edileceği konusu bizleri ve bölge halkını endişelendirmektedir.

Bu bağlamda konuyu 5 Aralık 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi ile gündeme getirmiştim. Soru önergesinde;

  • Doğu Karadeniz bölgesinde 2004-2016 yılları arasında kaç tane taş ocağının açıldığını/ruhsatlandırıldığını,
  • taşocaklarının yeraltı suları, tarım ve yaşam alanları ve doğaya verdiği zararların takip edilip edilmediğini, ediliyorsa ne kadar sıklıkla yapıldığını,
  • yerleşim yerlerine mesafesi 10 km ve daha altında ruhsat verilen kaç taş ocağı olduğunu ve bu konuda bir denetim yapılıp yapılmadığını,
  • Rize-Artvin Havalimanı için kullanılacak taşın nasıl temin edileceği, bunun için ek olarak kaç taş ocağı açılacağını, bu taş ocakları için ÇED raporu alınıp alınmayacağını, bu taş ocaklarının düzenli olarak denetiminin yapılıp yapılmayacağını,
  • bu kadar büyük miktarda taş temini için çevrede oluşması muhtemel zararların giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılacağını sorularını sordum.

Sayın Bakan soru önergeme 28 Şubat 2017 tarihinde yanıt vermiştir.Verilen yanıtta taş ocaklarının denetimlerine ilişkin olarak,

  • ÇED İzleme ve Çevre Denetimi çalışmaları doğrultusunda, ÇED Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ve Çevre Denetim Yönetmeliği gereğince, her yıl planlı, ani ve gelen şikâyetler sonucunda gerçekleştirildiği,
  • mevzuata aykırılık veya herhangi bir ihlalin tespiti halinde idari para cezası uygulandığı ve bir defaya mahsus olmak üzere ihlalin giderilmesi için yeterli süre verildiği,
  • verilen süre sonunda aykırılık giderilmez ise çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan bu tür faaliyetlerin Bakanlık tarafından durdurulduğu,
  • Ayrıca 09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 27/B maddesine göre proje sahibinin yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin bildirim formu hazırlamakla yükümlü olduğu, bu formların Bakanlık tarafından düzenli olarak kontrol edildiği, yapılan denetimlerde ÇED raporunda verilen taahhütlere aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulandığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak yanıtta, taş ocaklarının alması gereken tedbirler olduğu, bu tedbirlerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak belirtildiği ifade edilmiştir. Özellikle işletmelerin açıkta depolanan yığma malzemeden, tesis içi yollardan kaynaklanan toz ve emisyonları ve toz emisyonlarının etkisinin önlenmesi konusunda bütün esaslara uyulması gerektiği belirtilmiştir.

Rize-Artvin Havalimanı için kullanılacak taş konusunda ise ÇED Yönetmeliğine göre projenin kapasitesi itibariyle ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerektiği dile getirilmiştir. Buna göre Rize Havalimanı projesi için nihai ÇED Raporunda esas dolgu için kullanılacak malzeme ihtiyacının, proje sahasına en yakın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’ne ait ocaklardan veya civardaki ÇED Gerekli Değildir ve/veya ÇED olumlu belgesine sahip ve meri mevzuata uygun ocaklardan temin edileceğinin belirtildiği söylenmiştir.

Değerli Hemşerilerim,

Gerek Rize-Artvin Havalimanı projesinin zamanında bitirilmesi gerekse de bu projenin çevreye ve bölgemize zararların en aza indirilmesi yönünde tüm bu konuların takipçisi olacağız.  Bu konuda yapılacak tüm çalışmaların yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi konusunda Çevre İl Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri kadar bizler de düzenli olarak denetleyecek, bölgemizin ve halkımızın zarar görmemesi ve mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapacağız.

En büyük görev yöre halkınındır; gidin kontrol edin, eksiklikleri başta Çevre İl Müdürlüğü olmak üzere yetkililere bildirin.

Saygılarımla…

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.