Cuma, Haziran 14, 2024

BU HAFTA İLK 5 HABER

Benzer Haberler

Hava İş Seçim Süreci : Zeytin Dalı Grubundan ‘Kaygılıyız’ Açıklaması

 

Hava-İş Sendikası yönetimine aday alan Zeytin Dalı grubu, mevcut yönetimin hukuk dışı davrandığını iddia etti ve kaygılarını dile getirdi. Bildiride, “Hava İş Sendikası Yönetimini, hukuk içinde kalmaya, demokrasi dışı, etik dışı yolları denemekten vazgeçmeye, seçimlerin her aşamasında temsilde adaleti sağlayacak tedbirleri almasını, havacıların Sendikasının Kamyoncular tarafından işgal edilmesinin durdurulması” talep edildi. 

Zeytin Dalı Grubu’nun duyurusu şöyle:

Basınımızın Değerli Temsilcileri ve sevgili Hava İş üyeleri

Demokratik bir ortamda, şeffaf, dürüst, şaibesiz bir seçim yarışına sahne olmasını beklediğimiz, istediğimiz Hava İş Genel Kurulu süreci Genel Merkez yönetiminin tutum ve davranışları sebebiyle son derece sıkıntılı ve gergin bir ortama sürüklenmektedir.

Açıklanan Ankara ve Anadolu Şubelerine ilişkin seçim takvimi içerik ve uygulama olarak bu kaygılarımızı daha da artırmıştır.

1. Öncelikle Tüzüğün 33. maddesiyle düzenlenen Şube Genel Kurullarının yapılması görevi fiili durum yaratılarak şubelerin elinden alınmıştır. Seçim takvimi ve yerinin Genel Merkez tarafından açıklanması bu yönü ile hukuka aykırıdır.

2. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden “Kamyoncu” delege iddiası, yayınlanan işyeri ve delege sayıları tablosu ile kesinlik kazanmıştır. Ankara’da 11 nakliyat ve taşıma işyeri üzerinden 18 kamyoncu üye yapılmış, bunların 12’si mürekkebi bile kurumadan delege olarak kaydedilmiştir. Anadolu yakasında ise durum daha da vahimdir. 39 nakliyat firmasından 67 kişi üye yapılmış ve 48’i delege olmuştur. Hatta bazılarının firması bile olmadığı için ancak şahısların isimleri belirtilmiştir. Anadolu yakasından 140 delegenin seçileceği dikkate alındığında bu rakamın ne anlama geldiği aşikardır.

3. Anadolu yakasında 358 Pegasus çalışanı 47, 120 THY çalışanı 20 delege belirleyebilecekken 67 kamyoncunun 48 delege çıkarması kabul edilemez bir durumdur. İstanbul Avrupa yakasından kaç kamyoncunun delege yapılacağı henüz tarafımızdan bilinmemektedir. Değerlendirmelerimize göre Genel Kurula 100’ün üzerinde “Kamyoncu” delege getirecekleri için bu haysiyetsizliğin ön çalışması Ankara ve Anadolu yakasında yapılmaktadır.

4. Bildiğiniz gibi seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkarılır ve seçmen isminin olup olmadığını kontrol eder. Oy kullanacak üye listeleri Şubelere verilmekle birlikte, üyenin kolaylıkla ulaşacağı bir web sitesinde tercihen sendikanın veya bilinen bir internet sitesinde yayınlanması gerekir. Mevcut durumda kimse isminin hangi listede olduğunu görememektedir. Liste oyunları ile oy kullanmasını istemediklerini saf dışı bırakmaktalar. Örneğin Pegasus çalışanlarını farklı yerlerde listeye almanın istedikleri delegelerin önünü açma gayreti olduğu aşikardır.

5. Önce Anadolu yakası, sonra Ankara Şubesinde denetim maskesi altında yapılan baskınlar asla kabul edilemez. 26.11.2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliğin”  4’üncü maddesi uyarınca Sendikaların her türlü iç denetimleri Sendika Denetim Kurulunca yapılır. Dolayısı ile ilgisiz bir iki kişinin eline Sözde Yetki belgesi vererek Şubeleri denetlemeye kalkışmak alenen hukuksuzluktur. Şubelerin etrafında silahlı militanları dolaştırmak suretiyle baskı yapılarak üyelerin delege olmalarını, oy vermelerini engellemek, korkutmak temsil ettiklerini iddia ettikleri siyasi görüş ve oluşuma da ancak hakaret olur, zarar verir.

6. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan “yolsuzluk ve şaibe” iddialarına, ısrarlı çağrılarımıza Sendika Yönetiminden bir cevap gelmediği gibi iddia sahipleri susturulmaya çalışılmıştır. Üye aidatlarını aktarıldığı yerler konusunda çok daha vahim iddialar dillendirilmektedir. Esasen yukarıda belirttiğim Yönetmeliğindeki ilgili maddelerine göre Sendika Yönetimi 2 yılda bir bağımsız denetleme firmasına denetim yaptırmak ve denetim sonucu hazırlanan raporu Web sitesinde derhal yayınladığı gibi basında da duyurmak zorundalar. Aynı yükümlülük Sendika denetim Kurulu ve hazırlayacağı raporlar içinde geçerlidir. Bu konuda bugüne kadar hiç bir gayretleri gözlenmemiştir.

Bu açıklamalar ışığında Hava İş Sendikası Yönetimini, hukuk içinde kalmaya demokrasi dışı, etik dışı yolları denemekten vazgeçmeye, seçimlerin her aşamasında temsilde adaleti sağlayacak tedbirleri almaya, havacıların Sendikasının Kamyoncular tarafından işgal edilmesini durdurmaya bir kez daha ısrarla davet ediyoruz. Bu sesi duymazsanız ne sendikanız kalır ne de üyeniz.

Saygılarımızla.

Zeytin Dalı Grubu adına

Kaptan İskender ÇARKCI

 

Facebook ile Yorum Yapın

ÇOK OKUNANLAR