Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile TRtest Test ve Değerlendirme A.Ş. arasında sivil havacılığın çeşitli alanlarında işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

SSB, TSE, TÜBİTAK, TSKGV ve STM tarafından Türkiye’nin mevcut test altyapısının verimli kullanılması, test, muayene, analiz, sertifikasyon, kalibrasyon ve kalifikasyon gibi uygunluk değerlendirme altyapılarının kurulması ve işletilmesi amacıyla kurulan TRtest ile imzalanan protokol kapsamında havacılık alanında ihtiyaç duyulan test ve değerlendirme süreçlerinde işbirliği sağlanacaktır.

Protokol kapsamında eğitim, danışmanlık, ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma, teknoloji geliştirme/teknoloji kazanım projeleri oluşturma/yürütme, ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi, TRtest havacılık çözümlerinin SHGM tarafından ulusal ve uluslararası alanlarda desteklenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafların etkinlik ve erişebilirliklerini artırıcı (mal ve hizmetler) ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve satışı kapsamında iş planlarının hazırlanması, stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması gerçekleştirilecektir.

İşbirliği protokolü kapsamında havacılık güvenliği, güvenlik teçhizatları, sertifikasyon/uçuşa elverişlilik danışmanlık hizmetleri, sivil havacılık emniyeti ve güvenliği konularında işbirliğini geliştirmek konusunda mutabık kalınmıştır.

Havacılık Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşması uyarınca uluslararası çalışma gruplarında temsil imkanı, güvenlik cihazları test ve sertifikasyon merkezlerinin kurulması, bu merkezlerin ECAC’a akredite olmasının sağlanması, yabancı ülke sivil havacılık otoritelerine Türkiye’de kurulacak test merkezlerinin kabiliyet bildirimlerinin yapılması, güvenlik cihazları ve teknolojileri ve bu teknolojilerin sertifikasyonu, güvenlik teçhizatları için kalibrasyon test malzemelerinin tasarımı üretimi sertifikasyonu, Anti-İHA sistemleri testleri ve sertifikasyonu gibi konularda işbirliği sağlanacaktır.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.