SHGM’den Teknik Denetçilere Yabancı  Dil  Bilgisi Şartı Muafiyeti….

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, “ Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Helikopter Makinisti, Pilot statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile İdari Hizmet Sözleşmesinin Kontrol Pilotu ve Uçuş Tabibi pozisyonlarında istihdam edilenler ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce teknik denetçi olarak görevlendirilenler yabancı dil bilgisi şartından muaftır.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile geçici 1 inci maddesi  de yürürlükten kaldırıldı.

www.BagimsizHavacilar.com

 

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.