AB Komisyonu, sıfır emisyonlu uçakların gelişine hazırlanmak için havacılık topluluğu üyelerini güçlerini birleştirmeye çağıran Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakını 24 Haziran’da resmen başlattı.

Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakı, hava taşımacılığının Avrupa’nın 2050 iklim nötrlüğü hedefine katkıda bulunmasını sağlamak için havacılık ekosistemini hidrojen ve elektrikle çalışan uçakların hizmete girmesi için hazırlamayı amaçlıyor. Uçak üreticileri, havayolları, havaalanları, enerji şirketleri ve yakıt sağlayıcıları, standardizasyon ve sertifikasyon kuruluşları, yolcu ve çevre çıkar grupları ve düzenleyicilerin temsilcilerini bir araya getirecek.

Bu uçakların ticari hizmete girmesinin önündeki tüm engelleri belirlemek, bunları ele almak için öneriler ve bir yol haritası oluşturmak, yatırım projelerini teşvik etmek ve üyeler arasında sinerji ve ivme yaratmak için ortaklaşa çalışacaklar. Üyeler, özellikle havaalanlarındaki hidrojen ve elektrikli uçakların yakıt ve altyapı gereksinimleri, standardizasyon ve sertifikalandırma ve operatörler (havayolları) ve hava trafik yönetimi üzerindeki etkileri gibi konulara bakacak.

Önümüzdeki yirmi yılda 44 Binden fazla yeni uçağın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sıfır emisyonlu uçaklar için potansiyel pazar hacminin 2050 yılına kadar 26 Bin olduğu ve toplam değeri 5 trilyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

İttifak nihayetinde sektörü AB’nin iklim hedefi, hedefleri ve diğer ilgili politikalarıyla uyumlu hale getirme taahhüdünü yerine getirecek. İklim değişikliğiyle mücadele küresel bir çaba olduğundan, sektörün uluslararası boyutu da önemli bir unsurdur.

Konya ilişkinkonuşan  Dijital Çağdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: “Sıfır emisyonlu uçakların ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa, havacılıkta bir sonraki bölümü yazıyor. İklim tarafsızlığı büyümenin pasaportudur ve Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakı, Avrupa havacılık endüstrisinin rekabetçi ve temiz bir havacılığın önünü açmasına yardımcı olacaktır.”

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton : “ Avrupa’nın havacılık endüstrisi dünyadaki en yenilikçi endüstridir. Ve büyük üreticilerden ekipman tedarikçilerine ve küçük şirketlere ve yeni kurulmuş şirketlere kadar, hidrojen ve elektrikli tahrikli uçaklara öncülük etme hevesi gerçekten cesaret verici. Ancak yakıt tedarikçileri, havalimanı işletmecileri ve düzenleyiciler de dahil olmak üzere tüm havacılık ekosisteminin de hazırlanması gerekiyor. Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakı, şirketlerin ve kuruluşların rekabetçi ve sürdürülebilir bir havacılık sektörünü sürdürme çabalarını koordine etmeye yardımcı olacaktır.” vurgusunda bulundu.

İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel : “Avrupa’daki temiz havacılık araştırma ve inovasyon faaliyetlerimizi temiz havacılıkla ilgili hale getirebilmemizi sağlamak için önemli bir adım olan Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakı’nın başlatılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Market. İttifak’ın faaliyetleri, gelecekte sıfır emisyonlu uçakların Avrupa’da başarılı bir şekilde konuşlandırılması için ihtiyaç duyulacak çerçeve koşullarını sağlayacak.” dedi.

Sıfır emisyonlu uçakların hizmete girmesini desteklemeyi taahhüt eden havacılık topluluğundan özel ve kamu kuruluşları, çevrimiçi form aracılığıyla Sıfır Emisyonlu Havacılık İttifakına katılmaya davet ediyor.

Genel kurulun ilk toplantısı bu yıl sonbaharda yapılacak.

Avrupa havacılık endüstrisi, havacılık sektöründeki diğer Avrupalı ​​oyuncularla birlikte, Avrupa’da hava taşımacılığının Avrupa’nın 2050 iklim hedeflerini karşılamasını sağlama taahhüdünde bulundu. Komisyon, Horizon Europe kapsamındaki Temiz Havacılık Programı, karbon fiyatlandırma mekanizmaları (örneğin AB ETS) ve İnovasyon Fonu gibi somut eylemlerle bu hedefi desteklemektedir. Bu girişimler, yeni tahrik teknolojilerine (örn. elektrik, hidrojen) dayalı sıfır emisyonlu uçakların geliştirilmesini desteklemektedir. Bu tür çevresel açıdan sürdürülebilir uçaklar büyük bir pazar potansiyeline sahiptir ve tüm pazar segmentlerinde endüstrinin gelecekteki rekabet gücüne güçlü bir şekilde katkıda bulunabilir.

AB’nin araştırma ve yenilik Çerçeve programı olan Horizon Europe kapsamında , Komisyon sanayi ile birlikte Temiz Havacılık ortaklığında iklim açısından nötr havacılık için araştırma ve yenilik faaliyetlerine 1,7 milyar € yatırım yapıyor . Daha önceki AB araştırma ve inovasyon ortaklıklarını temel alan Temiz Havacılık Ortaklığı , sıfır emisyonlu uçakların 2035 yılına kadar hizmete girmeye hazır olması için 2027-2029 yılına kadar sıfır emisyonlu teknolojilerin hazır olmasını hedefliyor. Temiz Havacılık Ortaklığı’nın sera gazı emisyonlarını 2020’ye kıyasla %30-50 oranında azaltması bekleniyor ve bu nedenle Avrupa Yeşil Anlaşması’nın sağlanması için çok önemli.

4 Şubat 2022’de, Avrupa Birliği Üye Devletleri, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın birkaç Üye Devleti ve Komisyonun yanı sıra hava taşımacılığı ve enerji sektörlerinden şirketler ve paydaşlar , havacılığın gelecekteki sürdürülebilirliği ve karbondan arındırılmasına ilişkin Toulouse Deklarasyonunu onayladı.

Sıfır emisyonlu tahrik teknolojileri , küresel ısınmanın en az %3’üne tekabül eden havacılığın CO2 emisyonlarını azalmanın anahtarı, sektörün iklim etkisinin üçte ikisinden sorumlu olan CO2 dışı emisyonların etkisini içermez. Hidrojen ve pilli elektrik tahrikinin tanıtılması, hava taşımacılığı sisteminde büyük değişiklikler gerektirecektir. Bu teknolojiler sadece yeni nesil uçaklara yol açmayacak, aynı zamanda havalimanı altyapılarında, havayollarında, hava trafik yönetiminde ve enerji ağlarında büyük değişiklikler gerektirecek.

İttifak, Yenilenebilir ve Düşük Karbonlu Yakıtlar Değer Zinciri ve Temiz Hidrojen Endüstriyel İttifakları ile tam bir eşgüdüm içinde çalışacak.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.