Turkish Ground Services’te (TGS) çalışanlara verilen ikramiye kaldırıldı.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 30 Haziranda personele gönderdiği ileti ile  COVID19 pandemisinin yarattığı olumsuz etki nedeniyle yaşanan finansal sıkıntı nedeniyle, ikramiye uygulamasının 2020 yılı 2. ve 3. dönem, 2021 yılı 1. 2. ve 3. dönemleri için kaldırıldığı duyurulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, bugünden itibaren çalışanlara İstihdam Başkanlığı’na çağrılarak “ikramiye talep etmiyorum, kabul ediyorum” şeklinde dilekçe imzalatılıyor.

Dilekçedeki şartları kabul etmeyen çalışanların, 4857 Sayılı Kanunun (*) 22’inci maddesi uyarınca, iş sözleşmesini fesh etme hakkı bulunuyor.

Çalışanların altı işgünü içinde dilekçedeki şartları kabul edip etmeme hakkı bulunuyor.

(*)Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren
değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.