Türk Hava Yolları tarafından Pazar mesaileri başta olmak üzere 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki ihlallere ilişkin Türkiye Sivil Havacılık Sendikası tarafından (Hava-İş) açılan dava sürecine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

1 Ocak 2020 itibariyle işverence hukuksuz ve toplu iş sözleşmesine aykırı olarak elimizden alınan Pazar mesaileri ile ilgili hukuk mücadelemiz hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. 

İstanbul 16. İş Mahkemesinde 2020/22 Esas sayısı ile görülmekte olan davamıza ilişkin yerel mahkemece; İşverence gerçekleştirilen Pazar mesaisi uygulamasının sendika tarafından dava konusu edilemeyeceğinden bahisle davamızın reddine karar vermiş ve söz konusu karara karşı tarafımızca istinaf kanun yoluna başvuruda bulunulmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 41. Hukuk Dairesi tarafından incelenen itirazımız kabul edilmiştir. İtirazımın kabul edilmesi ile birlikte Bölge Adliye Mahkemesi kararında özetle; sendikamız tarafından ileri sürülen deliller çerçevesinde ortada bir yorum uyuşmazlığının mevcut olduğunu ve ileri sürülen deliller değerlendirilerek karar verilmesini belirterek dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir.

Sendikamız tarafından yıllardır süre gelen Pazar mesaisi uygulaması ve toplu iş sözleşmemizin ilgili hükmünün işverence tek taraflı ve hukuka aykırı olarak yanlış yorumlanması neticesinde elde etmiş olduğumuz kazanımların geri alınması adına lehimize sonuçlanan kararın artık yerel mahkemece de gözetilerek müspet neticeler alacağımız kanaati taşımaktayız.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı sonrası yapılacak olan ilk duruşma İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde 27 Ocak 2022 saat 09:30’da görülecektir. Sendikamızca verilen bu hukuk mücadelesinde desteklerinizi bekler, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.