Resmi Gazete’de (2 Aralık2022 tarih ve 32032 sayılı) yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

01.06.2022 tarihinde, KTO Karatay Üniversitesine ait, TC-PTA tescil işaretli, 3708 seri
numaralı, Alexander Schleicher ASK 21 tipi hava aracı, öğretmen pilot (TR.FCL.S.09078) ve
öğrenci pilot (21236) kontrolünde, oto vinç sistemi tarafından çekme başladıktan sonra, palye
pozisyonunda açı verirken, lövyenin sıkışmasıyla start yapılması (vinçten kurtarma) sonucunda
sert iniş gerçekleştirmiş ve hava aracı kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada öğretmen pilot yaralanmıştır.
Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme
Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız
internet sitesinde yayınlanmıştır