Aktif hizmetten çıkarıldıktan sonra eski uçaklardan bazıları, olası yeniden kullanımları bekledikleri veya parçaları kurtarmak için söküldükleri “ kemik depoları ” olarak bilinen uçak mezarlıklarında saklanıyor .

Bir uçağın sökülmesinin maliyeti, uçağın türü, boyutu, korunma durumu ve işlendiği bölgede yürürlükte olan çevre düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak ticari bir uçağın sökülmesi 50.000 dolardan birkaç milyon dolara kadar değişebilir.

Ana maliyet kalemlerinden biri fiili sökme işlemidir. Motorlar, kanatlar, elektronik ekipmanlar ve yeniden kullanılabilir bileşenler gibi uçağın önemli parçalarının çıkarılmasını içerir. Bu süreç, toplam maliyetin önemli bir kısmını temsil edebilecek teknik uzmanlık ve özel ekipman gerektiriyor.

Daha sonra sökme işleminde, uçağın yapımında ve işletilmesinde kullanılan hidrolik sıvılar, yakıtlar, yağlayıcılar ve kimyasallar dahil olmak üzere tehlikeli madde ve atıkların yönetimi de dikkate alınmalıdır. Bunların çevre düzenlemelerine uygun olarak uzaklaştırılması ve işlenmesi maliyetlidir ve özel yönetim kurallarına özgü sistemler oluşturur.

Mevzuata uyumun maliyetleri hafife alınmamalı. Söküm şirketlerinin çevrenin korunması, işçi güvenliği ve atık takibine ilişkin katı standartlara uyması gerekir. Bu gereklilikler dokümantasyon, inceleme ve sertifikasyonla ilgili ek maliyetlere yol açabilir.

Son olarak, uçağın bir söküm alanına taşınması da, uçak depolama yeri ile söküm tesisi arasındaki mesafeye bağlı olarak önemli bir maliyet faktörü olabilir.

Bir uçağın sökülmesinin güvenliği, mevzuata uygunluğu ve çevrenin korunmasını sağlamak için dikkatle yürütülmesi gereken karmaşık bir süreç olduğunu unutmamak önemlidir. Uçak sökümü konusunda uzmanlaşmış şirketler bu görevi sorumlu bir şekilde yerine getirecek uzmanlığa sahip.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.