Batman Belediyesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen Batman Havalimanı mania planı sonrasında oluşan kamuoyu sebebiyle bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Bilindiği üzere; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2015 tarihinde Batman Havaalanının Mania Planı revize edilerek, uygulanmak üzere belediyemize teslim edilmiştir. Tarafımıza ulaştığı andan itibaren belediyemizin en önemli gündem maddesi haline gelen hava mania konusu, kentteki imar uygulamalarına etkisi nedeniyle kent kamuoyunda da ciddi tartışmaların kaynağı haline gelmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, kent kamuoyunda yürütülen birtakım tartışmalarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, belediyemiz hedef gösterilmekte; bu problemin belediyeden kaynaklı olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Şunu açık olarak belirtmeliyiz ki; Hava Mani Planları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılıp onaylanmaktadır. Belediyeler bu sürecin içinde yer almamaktadır. Belediyeler sadece yapılan mania planını uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle, belediyemizin mania planının yapım ve onay süreci ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yasal mevzuat belediyenin yetkisini kısıtlamaktadır. Hava mania planları teknik bir çalışmanın sonucu olarak tarif edilmektedir. Gerekçesi ise Havaalanları etrafındaki yüksek yapılaşmaların, özellikle kalkış ve inişte hava araçları için ve o bölgede yaşayan insanlar için potansiyel birer tehlike oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen Batman Havaalanı Mania Planının, uluslararası uçuş standartları çerçevesinde oluşturulduğu; uçuş, can ve mal emniyeti ile havaalanlarında uluslararası standartların sağlanmasına yönelik olarak Türkiye’nin üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) belirlediği kriterlerin esas alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sivil havaalanlarına ait mania planları yayımlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. Mevzuata göre, belediyelerin, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, mania planlarına riayet etmesi ve uygulamaları denetlemeleri gerekmektedir.

Revize edilen hava mania planının kentin önemli noktalarında imar planını uygulanamaz hale getirdiğini, Mania planı ile bu bölgelerde verilen kotların çok düşük olması nedeniyle istenilen düzeyde bir yapılaşmaya gitme imkanını kısıtladığını, imarsız alanlarda bir planlama çalışması yürütülmesini engellediğini, bazı noktalarda ruhsat verilmesini engellediğini, kimi yerlerde ise bina kat sayısını düşürdüğünü; dolayısıyla hem kentimizin planlanması süreçlerine çok olumsuz bir etki yaptığını, hem de kentin en dinamik sektörü olan inşaat sektörüne ciddi bir darbe vurma ihtimali olduğunu en iyi biz, yani Batman Belediyesi bilmektedir.

Kentimize bu kadar ciddi ve olumsuz etkiler yapan bir duruma kayıtsız kaldığımız ve durumu olduğu gibi kabul etme eğiliminde olduğumuz düşünülmemelidir. Nitekim, Hava Mania Planı elimize ulaştığı andan itibaren Hava Mania konusunda gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Tespit edilen sorunların çözülmesi için belediyemiz tarafından birçok girişimde bulunulmuştur. Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş, yazışmalar yapılmıştır. Belediyemiz tarafından bir teknik rapor hazırlanarak belediye Eşbaşkanımız ve teknik elemanlarımızdan oluşan bir heyetle birlikte hava mania sorunun çözülmesi için Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar ve kentimizin vekilleri nezdinde girişimlerde bulunulmuş, görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sorunun çözümüne yönelik olarak uluslararası alanda faaliyet yürüten, uzman yabancı firmaları kentimize davet ederek farklı alternatifler yaratılmaya çalışılmıştır. Benzer problemlerin yaşandığı bütün kentlerle irtibata geçilmiş; bu durumla ilgili ne gibi çalışmalar yaptıkları, sonuç alıp almadıkları ve bunların kentimize uygulanabilirliğini araştırılmıştır. Sorunun teknik açıdan hafifletilmesi adına arazi eğiminden faydalanma, gölgelendirme ve diğer metotlar ele alınmıştır.

Ancak; geldiğimiz noktada, istediğimiz sonuçlara ulaşamadığımızı da paylaşmak istiyoruz. Hava Mania planının neden olduğu sorunlar halen aşılamamıştır. Ancak biz her türlü teknik, idari ve siyasi alternatifi değerlendirmeye devam etmekteyiz. Kentimizde bugün itibariyle yaşanan tıkanıklığın giderilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalarda kentimizin tüm aktörlerinden, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinden destek beklemekteyiz. Bu aşamada kentimize ve belediyemize yapılacak en büyük haksızlık, konuyu hiç ilgisi olmadığı halde belediyemize mal ederek kent dinamiklerinin ve belediyemizin doğru noktaya odaklanmasını engellemek ve sorunun aşılması adına yürüttüğümüz çabaları gölgelemeye çalışmak olacaktır.

Bu nedenle halkımızın ve Batman kamuoyunun, belediyemiz tarafından yapılan açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya ve/veya dedikoduya itibar etmemesini, yürüttüğümüz her türlü çalışmanın ortaya çıkaracağı olumlu ya da olumsuz sonucu paylaşacağımızı halkımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.