Resmi Gazete’de bugün (25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı) yayımlanan karara  göre, 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)’e 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi.

Buna göre;

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaftır.

(2) COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun,  hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

İlgili yönetmelik için; TIKLAYINIZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden  COVID-19 Önlemleri (Tehlikeli Maddeler) konusunda genelge

Öte yandan SHGM, COVID-19 virüsü salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında, hava taşıma operasyonlarında birtakım zorluklar ortaya çıkmış olup, COVID-19 salgınının etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve virüslü kan örneklerinin taşınması ile tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması muafiyetlerine yönelik “COVID-19 Önlemleri” konulu ve UOD-2020/1G sayılı Genelge yayımladı.

Genelge İçin Tıklayınız

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.