Devlet Personel Başkanlığı’nca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadrolarına atanan personel için son evrak teslim tarihi 7 Temmuz 2017 olarak açıklandı.

3713 Sayılı Kanun gereği yerleştirme sonuçlarına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadrolarına, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yerleştirilen adayların, atama işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri hazırlayarak, 07 Temmuz 2017 Cuma günü saat 16:00’a kadar, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Evrak Birimi, GMK Bulvarı 128/A Maltepe / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi İnsan Kaynakları Müdürlüğünce onaylanacaktır.
 2. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 3. DPB yerleştirme belgesinin bilgisayar çıktısı,
 4. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 5. Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 6. 8 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 7. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Duyuru ekinde yer alıyor olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
 8. Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı,
 9. Adres beyanı,
 10. Halen bir kamu kurumunda veya daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, unvanı ve sicil numarasının belirtildiği bir dilekçe,
 11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır),

Atanmaya hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

Ekler:

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.