Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği (TVHMD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Bahadır Gürer, sosyal medya da paylaşılan ve Vecihi HÜRKUŞ’a atfedilen yanlış bilgilerden birisini ele aldı. Listelist adlı internet sayfasında yayınlanan ve bir liste şeklinde Vecihi Hürkuş’un hayatının anlatıldığı yazıdaki yanlışları ele alan Gürer’in yazısı;

GENEL OLARAK :

TVHMD ait olan ve izinsiz kullanım yapan kişilere; gerekli düzeltmeleri ve TVHMD ait fotoğraflar için kaynak göstermeleri halinde, fotoğrafların kullanılmasına izin verileceği bildirilmiş olmasına rağmen;

Bilgi hataları düzeltilmemiştir.

TVHMD ait fotoğraflar için kaynak gösterilmemiştir.

Metinler, tamamında özensiz ve bir kısmı tamamen yanlıştır. Aşağıdaki metinde; sayfada mevcut yazım hataları düzeltilmeden kullanılmış, ilgi ve özenin derecesinin daha doğru değerlendirilmesi istenmiştir.

Fotoğraflarla metinler genellikle uyum sağlamamakta, yanlış fotoğraflar kullanılmaktadır.

Sayfa düzenlemek ve paylaşmak etik değerlere sahip olmayı, emeğe, bilgiye ve fikri mülkiyete saygı göstermeyi gerektirir.

Kaptı-kaçtı ya da kopyala-yapıştır mantığına; üreticiler de, tüketiciler de, önem vermemeli, saygı duymamalı, uyarmalı, hakların korunmasına destek olmalıdır.

Etik değerlere, emeğe ve hakka saygılı olmayan ucuz üretimler, en azından kendini bilinçli sayanlar tarafından, saygı görmemelidir.

Bu açıklamalar ne fayda sağlayacak? Neden okumalıyım?

  • Hataların düzeltilmesi uyarısı yapılmaktadır.
  • Yanlış bilgilendirme ve yanlış öğrenme karşısında doğru bilginin sunulması sağlanmıştır.
  • Yanlış bilgilerin kopyalanarak çoğalması ile hangisinin doğru olduğu karmaşasının önüne geçilmesine çalışılmaktadır.

ÖZEL OLARAK    :

Fotoğrafları (57) ve videoyu (1) değerlendirirsek kısaca şu açıklamaları yapmak yararlı olacaktır;

FOTOĞRAF 01    :

6 Ocak 1896 İstanbul’da, gümrük müfettişi Faham Bey ve Zeliha Niyir Hanım’ın ortanca çocukları olarak dünyaya gelen Vecihi Faham…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.

FOTOĞRAF 02    :

16 yaşındayken eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey’in yanında 1912’de Balkan Harbi’ne katıldı.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 03    :

Harbin ardından İstanbul’a dönerek, Beykoz Serviburun esir kampına kumandan olan Vecihi…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 04    :

“1914 yılında İstanbul – Kahire seferinde, Nuri, Sadık ve Fethi Bey’lerin şehit olmalarından çok etkilenerek pilot olmaya karar verdi.”

Genel fotoğraftır. Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 05    :

“Ancak yaşı küçük olduğu için Makinist Mektebine gönderildi.”

Fotoğraf, dönemle de Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi olmayan bir fotoğraftır.

FOTOĞRAF 06    :

“Daha sonra 1. Dünya Savaşında, Bağdat cephesine “Uçak Makinisti” olarak katıldı.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 07    :

“Fakat uçak kazasında yaralanarak İstanbula döndü. Bu kaza Vecihi Hürkuş’un pilot olma isteğini körükledi ve Yeşilköy’deki Tayyare okuluna gitti,”

Vecihi Hürkuş İstiklal Savaşı döneminde ‘Sivil Pilot’tur. Hiyerarşi bakımından kendisine Yüzbaşı kadrosu ve rütbesi verilmiştir. Yüzbaşı rütbesi ile çekilen fotoğraftır. O denemde kişiler, adları ve baba adları ile anılırdı. “Vecihi Fiham”.

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.

FOTOĞRAF 08    :

“1916 senesinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek Pilot Astsubay olarak mezun olan Hürkuş…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.

1916 yılında Astsubay sınıfı yoktur. Vecihi Bey, Küçük Zabit olarak mezun olmuştur.

FOTOĞRAF 09    :

“1917 senesinde Kafkas cephesine atandı.”

Fotoğraf, yanlışlıkla Alucra’ya inen ve Vecihi Hürkuş tarafından onarılarak ganimet olarak alınan Rus uçağı önünde çekilmiştir.

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.

FOTOĞRAF 10    :

“Kafkas cephesinde bir uçak düşürerek Türkiye’nin uçak düşüren ilk pilotu oldu.”

Üst yazı ile fotoğraf arasında bir ilişki yoktur.

Fotoğrafın anlatılan dönemle ve Vecihi Hürkuş ile de bir ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 11    :

“Yine aynı cephede bir hava çatışmasında yaralanarak Rus’lara esir düştü.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

VİDEO   12           :

“Türklerin toplandığı Azerbaycan’ın Nargin adasındaki esir kampından…”

Video, Ruslar tarafından, Kızılhaç propaganda çalışmalarına karşı 1915-1916 yıllarında hazırlanan bir propaganda filmidir. Yakın dönemi anlatan propaganda filmi olduğundan, yemek kazanlarından et çıkmakta, esirler denize girmektedir.  

FOTOĞRAF 13    :

“Azerbaycanlı Türk’lerin yardımı ile 1 yıllık esaretten sonra, yüzerek kaçtı ve…”

Ruslar tarafından hazırlanan Nargin 1915-1916 Rus propaganda filminden bir fotoğraftır.

FOTOĞRAF 14    :

“O zamanların başkenti İstanbul’a dönerek, 1920’de Kurtuluş Savaşı’na katıldı.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir. Ayrıca, fotoğraf İstiklal Savaşına değil, 1. Dünya savaşına aittir.

Vecihi Hürkuş’un Kafkas Cephesi 7. Tayyare Bölüğünde görevlilerle çekilen fotoğraftır.

FOTOĞRAF 15    :

Bir çok başarıya ve ilk’e imza atan Hürkuş; Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştirmiş ve…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

İstiklal Savaş dönemine ait değildir.

1924 yılında yapımı devam eden Vecihi K-VI uçağıdır.

Yapıldığı yer İzmir’dir.

FOTOĞRAF 16    :

“3 takdirname alarak “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası”na layık görülmüştür.”

Üç takdirname alarak İstiklal Madalyasına layık görülmüştür bilgisi yanıltıcıdır.

  1. A) İstiklal Madalyasına layık görülmüştür.
  2. B) Ayrıca; 1. İnönü, 2. İnönü ve Sakarya savaşlarındaki üstün hizmetleri için 3 defa TBMM tarafından Takdirname verilmiştir.

FOTOĞRAF 17    :

“1923 senesinde bir dönem İzmir Seydiköy’de görev yapar ve…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 18    :

“1924 yılında Yunanlılardan savaş ganimeti olarak toplanan parçalardan…”

Açıklama yanıltıcıdır.

Toplanan parçalarla uçak yapılmamıştır.

Vecihi Hürkuş, projesini çizdiği uçağın imali için ganimet malzemelerden yararlanmıştır.

Fotoğraf Yeşilköy’e aittir. Uçak İzmir’de yapılmıştır.

FOTOĞRAF 19    :

“İlk Türk uçağı olan “Vecihi K-6” modelini üretir.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

FOTOĞRAF 20    :

“Uçağın uçuş sertifikasını alabilmesi için izine ihtiyaç vardır. Bunun için bir heyet toplanır.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Fotoğraf 28.01.1925 tarihinde Vecihi Hürkuş’un ilk ve tek uçuş sonrası kurban kesilirken çekilmiştir.

FOTOĞRAF 21    :

“Fakat heyette uçak uçurmayı bilen olmadığı için Hürkuş’a, “Biz sana bu lisansı veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar” denir.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

FOTOĞRAF 22    :

“28 Ocak 1925 senesinde Vecihi Hürkuş, denileni yapar uçağına atlar ve 15 dk’lık güzel bir deneme uçuşu yapar.”

28 Ocak 1925 senesi olmaz, 28 Ocak 1925 tarihi olur.

Yanlış fotoğraf kullanılmıştır.

Uçak, VECİHİ K-VI değil, Türk Tayyare Cemiyetine ait CEYHAN (Ansaldo-İtalya) uçağıdır.

Vecihi Hürkuş tarafından kullanılmaktadır.

FOTOĞRAF 23    :

“Fakat “İzin almadan uçtun” gerekçesi ile cezalandırılınca Hürkuş…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Yanlış fotoğraf kullanılmıştır. Uçak CEYHAN uçağıdır.

FOTOĞRAF 24    :

“Hava Kuvvetlerinden istifa eder ve Türk Tayyare Cemiyetine (TTC) katılır.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

1925 yılına ait değildir. 1930’lu yıllara aittir.

Türk Tayyare Cemiyeti’nin kısaltması (TTC) değil, (T.Ta.C.) olarak yazılmalıdır.

FOTOĞRAF 25    :

“TTC adına bağış toplamak ve halkı havacılık hakkında bilinçlendirmek için uçağını ister…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Fotoğraf VECİHİ XIV ile yapılan yurt turuna aittir.

Türk Tayyare Cemiyeti’nin kısaltması (TTC) değil, (T.Ta.C.) olarak yazılmalıdır.

FOTOĞRAF 26    :

“Ancak hayır cevabını alır.”

Fotoğrafın, anlatılan olay ile ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 27    :

“Bu arada Vecihi Hürkuş Avrupa’ya gider ve Atlantik Okyanusu’nu geçmesi istenir.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Yazı ile fotoğraf arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Vecihi Hürkuş TOMTAŞ’da çalışırken Junkers uçakları ile ilgili Almanya’dadır.

Fotoğraf Junkers dönemindedir.

Okyanus geçmesi önerisi Fransızlar tarafından yapılır.

FOTOĞRAF 28    :

“Ancak Fransız Aero kulübü’nün baskıları sonucu bu teklif geri çekilir.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 29    :

“Milli Savunma Bakanlığı Kayseri’de, Tayyare ve Motor Anonim Şirketi adında bir uçak fabrikası kurmak ister…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 30    :

“Kısa adı TOMTAŞ olan fabrika, uçak yapımı için Hürkuş ile anlaşır.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 31    :

“Hürkuş, biri 14 kişilik Junkers G-24…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 32    :

“Bir diğeri 6 kişilik, tek motorlu Junker F-13 model uçaklarla…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur. “Junker” değil; “Junkers” yazılması gerekir.

FOTOĞRAF 33    :

“1927 senesinde Ankara – Kayseri arasında ulaşım uçuşları yapar. Bu uçuşlar Türkiye’nin ilk hava yolları uçuşları sayılabilir.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 34    :

“Hürkuş, TOMTAŞ’a Junkers A-35 uçaklarının yakıt deposuna ilave yaparak Ankara – Tahran uçuşunu gerçekleştirmek istediğini söylemiş…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 35    :

“Bu sayede üretimi arttırarak yabancı devletlere de uçak satabilme fikrini ortaya koymuştur.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 36    :

“Ancak TOMTAŞ kabul etmemiş ve 1928 senesinde iflas etmiştir.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 37    :

“1930 Senesinde Vecihi Hürkuş, Kadıköy’de kiraladığı bir keresteci dükkanında, 3 ay gibi bir sürede, ilk Türk sivil uçağı olacak olan Vecihi K-14’ün çalışmalarına başlar ve…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Yazı ile fotoğraf bağdaşmamaktadır.

Planlar 1930 yılında İstanbul’da imal edilen VECİHİ XIV uçağına değil, İzmir’de imal edilen VECİHİ K-VI uçağına aittir.

Ayrıca uçak, keresteci dükkânında değil, dükkânın üst katında küçük, alçak alanlı bir çatı katında yapılmıştır.

FOTOĞRAF 38    :

“23 Nisan 1931 senesinde Türkiye’den lisans alamadığı için Çekoslovakya’ya giderek, “Uçabilir lisansı”nı oradan alır.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

23.04.1931 senesi olmaz, tarihi olur.

Bu tarih, Prag’a gidişi değil, lisans alış tarihidir.

FOTOĞRAF 39    :

“Türkiye’ye döndüğünde hem halkı bilinçlendirmek hem de o dönem çalıştığı Türk Hava Kurumu adına bağış toplamak amacıyla “Turneler” gerçekleştirir…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Gazete kupürü her şeyiyle TVHMD arşivindedir.

O dönem kurumun adı Türk Hava Kurumu değil, Türk Tayyare Cemiyeti’dir.

FOTOĞRAF 40    :

“Ancak 3 Kasım 1931 senesinde gelen telgrafla Vecihi K-14 uçuştan men edilerek uçması yasaklanır.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

3 Kasım 1931 senesi olmaz, 3 Kasım 1931 tarihi olur.

Uçağın adı VECİHİ XIV olup Vecihi K-14 değildir.

FOTOĞRAF 41    :

“21 Nisan 1932’de Vecihi Hürkuş, ilk Türk Sivil Tayyare Mektebini Kurar ve 2’si kız toplam 12 öğrenci ile 27 Eylül 1932 eğitim ve öğretime başlar.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

FOTOĞRAF 42    :

Türkiye’nin ilk kadın pilotu olan, Bedriye Gökmen bu okuldan mezun olmuştur.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

FOTOĞRAF 43    :

“Nuri Demirağ, uçak yapımı için Hürkuş’a 5000 TL verir…”

Kullanılan fotoğrafın Vecihi Hürkuş ile ilgisi yoktur.

Vecihi Hürkuş tarafından projesi hazırlanan uçak için Nuri Demirağ, bu projenin tamamlanması için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sorar.

Vecihi Hürkuş, 5.000,-TL gerek olduğunu söyler, Nuri Demirağ; parayı vereceğini söyler.

CHF İstanbul İl Başkanlığı da destek için 1.000TL toplar ve teslim eder.

Bu nedenle uçak üzerinde sponsorlar olarak Vecihi Hürkuş’un jestiyle Nuri Bey yazılır, parti arması da kuyruğa işlenir.

Fotoğraf Nuri Demirağ tesislerine aittir.  Fotoğrafın,  yer ve uçak olarak doğrudan bağlantısı yoktur.

FOTOĞRAF 44    :

“1933 senesinde Hürkuş, adı Nuri Bey olan Vecihi K-16 uçağını yapar.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Uçak; VECİHİ XVI olup Nuri Bey değildir.

Vecihi K-16 da değildir.

FOTOĞRAF 45    :

“Ayrıca aynı yıl tek kanatlı Vecihi K-15 ve…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Yazım yanlıştır. VH Vecihi K-15 uçağı yoktur. VECİHİ XV uçağı vardır.

FOTOĞRAF 46    :

“Uçak motoru kullanılarak Vecihi-SK adlı bir deniz botu da yapılmıştır.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Vecihi Hürkuş tarafından Su Kızağı olarak adlandırılmıştır.

Vecihi SK değil VECİHİ SK-X’ dur.

FOTOĞRAF 47    :

“Türk Hava Kurumu başkanı Fuat Bulca Bey’den aldığı bilgi ile Atatürk…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 48    :

“Ya, öyle mi? O halde Türk Kuşu namı ile yeni bir çalışma yolu açın ve Vecihi’den faydalanın!” emrini vermiştir.

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

Türkkuşu özel isimdir. Birleşik yazılır. Ayrı yazılması anlam değişmesine yol açar.

 

FOTOĞRAF 49    :

“1937 senesinde Türk Hava Kurumu, Hürkuş’u mühendislik eğitimi alması için Almanya’daki Weimar mühendislik okuluna gönderir…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

1937 yılında, henüz HÜRKUŞ soyadını almamıştır.

FOTOĞRAF 50    :

“Hürkuş, 1939 senesinde diplomasını alır ancak Türkiye’ye döndüğünde, “İki yılda mühendis olunmaz” gerekçesi ile uçak mühendisliği ruhsatını alamaz.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

FOTOĞRAF 51    :

“Havacılıktan uzun yıllar ayrı kaldıktan sonra 1947’de Kanatlılar Cemiyeti’ni ve yine aynı adla Kanatlılar Dergisi’ni kurar.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.
Dergi “kurulmaz”, dergi çıkartılır, dergi yayınlanır.

FOTOĞRAF 52    :

“Ancak çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan birlik fazla yaşayamaz ve kapanır.”

Genel fotoğraftır.

FOTOĞRAF 53    :

“1951’de beş arkadaşı ile birlikte Türk Kanadı adında havadan zirai ilaçlama yapan bir şirket kurar. Fakat ortakları ile anlaşamaz ve şirketten ayrılır.”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur. 

FOTOĞRAF 54    :

“26 Kasım 1954’te Hürkuş Havayollarını kurar…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

Kuruluş tarihi yanlış yazılmıştır. Doğru tarih; 29 Kasım 1954’tür.

FOTOĞRAF 55    :

“Ancak kazalar, kaçırılmalar ve sabotaj gibi sebeplerden dolayı şirket uçuştan men edildi.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.   

FOTOĞRAF 56    :

“Ankara’da geçirdiği bir kaza sonucu komaya giren Vecihi Hürkuş…”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.   

FOTOĞRAF 57    :

“İnsanların ay’a ayak basmak üzere uçtuğu gün olan…”

Genel fotoğraftır.

Vecihi Hürkuş ile doğrudan ilgisi yoktur.

FOTOĞRAF 58    :

“16 Temmuz 1969 senesinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.”

Fotoğraf TVHMD arşivindedir.

Kullanım izni alınmadığı gibi kaynak olarak TVHMD gösterilmemiştir.  

16 Temmuz 1969 “senesi” olmaz. Belirtilen, belirli bir gündür, sene değildir. 16 Temmuz 1969 tarihi olarak belirtilmelidir.

Okuyarak yazının sonuna gelenleri kutluyorum.

SON SÖZ              :

Bu kadar özensizlik, kes-yapıştır-unut, yanlış ve hata, bilmemek ya da başka sıfatlarla izah edilemez. Bunun için ayrıca özel eğitim almış olmak gerekir.

Saygılarımla,

Bahadır GÜRER

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Facebook ile Yorum Yapın

1 YORUM

  1. TVHMD Başkanı Sayın Gürer’e güzel paylaşımı için teşekkür ederim. Doğruları öğrenmek için azıcık zaman ayırıp okumak birçok yanlışa müdahale edebilecek donanıma sahip olmamıza yetiyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.