T-34 Türkiye grubu olarak da bilinen T-34 Mentor’ları Koruma ve Yaşatma Topluluğu’ndan Kubilay Akgül, Pazar günü gerçekleştirilecek Türk Hava Kurumu olağan üstü genel kurulu öncesinde genç havacılar olarak Mustafa San’ı desteklerini dile getiren bir yazı kaleme aldı. Sosyal medyada paylaşılan yazı şöyle;

Değerli Facebook arkadaşlarım,büyüklerim,kardeşlerim,dostlarım,T.H.K. Şube Başkanlarım,T.H.K. Genel Kurul Üyelerim…

Öncelikle yaklaşık olarak 1 yıldır Türk Hava Kurumumuzun girmiş olduğu dar boğazı zaman zaman sizlerle paylaşmaktaydım.Kurumumuzu dar boğazdan ve amaçlarını sapmış,terk edilmiş bir yer olmaktan kurtarmak bizlerin elinde.Bugüne kadar tüm adayların vaatlerini dinleyip daha sonra sizler ile paylaşmıştım.Bilindiği üzere T.H.K. Genel Başkanlık Seçimi’nde bir eşitlik olmuş ve seçimler 11/10/2015 tarihine ertelenmişti.Bu süreçte Genel Başkanlık makamına vekillik eden Sayın Mustafa SAN başkanın attığı her adımı takip ettim.


İnanamayacaksınız ama kendisi aylardır ödenemeyen veya sekteye uğrayan personel maaşlarını düzenli olarak ödemeye veya ödeyecek durum olmadığında maaşların yarısını ödeyip,kurumumuzun personellerinden müsaade isteyerek 1-2 gün içerisinde maaşların geri kalanını da yatırdı ve kimseyi üzmedi.Ayrıca Sayın başkan vekilimiz hakkında çok güzel bir şey daha gördüm.Kendisi sportif havacılığı tamamen destekliyor.Kendisi vekil olarak seçildikten sonra gerçekleştirilen faaliyetleri de ilerleyen zamanlarda paylaşmayı düşünmekteyim.Eğer kurumun ticari bir işletme olmaktan çıkıp halkımız yararına havacılığımız yararına çalışmasını,öğrencilerin ücretsiz bir şekilde eğitim görmesini istiyorsanız 11 Ekim 2015 tarihinde oyunuzu da bu yönde kullanmanızı rica ederim.

Ayrıca Sayın Mustafa SAN’ın 11/10/2015 tarihindeki seçim öncesinde yapmış olduğu açıklamayı kendi yorumlarım ile sizlere yazmak istemektyim…

————————–————————–————————–—–

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE BAŞKAN ADAYI
SN: MUSTAFA SAN’IN 11 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILACAK THK SEÇİMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI:

*1925 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün direktifleriyle kurulan Türk Hava Kurumu’nu, kurulma amacına geri döndüreceğiz. (Kurum şu anda ticari bir işletme olarak çalışmakta ve amaçlarından sapmış bir durumdadır.)

*THK ve Vakfın kredi borçlarını, nakit kabiliyetlerimiz doğrultusunda yeniden yapılandırılacak ve ipotek altında bulunan malvarlıklarımızı en kısa sürede kurtaracağız. (Kurum şu anda vakıf için çekilen plansız krediler ile mücadele etmeye çalışmaktadır ve bir an önce sayın başkan adayının bahsetmiş olduğu gibi bir yapılandırmaya gidilip kurumumuzun tüm borçlarının temizlenmesi gerekmektedir.)

*Genel Merkez bünyesinde kurulacak yeni birim ile AB ve Kalkınma Ajansı gibi birçok kurum ve kuruluşlar ile yapılacak ortak projeler ile eğitim merkezlerinin rehabilitasyonunu sağlayacağız.(Mevcut durumda eğitim merkezlerinin golf sahası vb. amaçlar için kullanmış olduğunu düşünürsek ortak çalışmalar ile merkezlerin eski amaçlarına dönmeleri gerekmektedir.)

*Fiili olarak hükmünü kaybetmiş olan Türkkuşu Genel Müdürlüğünü eskiden olduğu gibi aktif hale getireceğiz, (Fiili olarak hükmünün kaybettirilmiş olduğu Türkkuşu Genel Müdürlüğü’nün bir an önce eski aktif haline/görevine dönmesi gerekmektedir.)

*Kaybolmaya yüz tutmuş olan Sportif Havacılık faaliyetlerini; Paraşüt, Planör, Yamaçparaşütü, Yelkenkanat, Microlight, Balon, Model Uçak branşlarında tekrar eski parlak günlerine döndürüp, güçlendireceğiz. (Kendi üretimimiz planör ve uçaklarımızın bulunduğu bir Türk Hava Kurumu’ndan İtalyan yapımı uçaklara geçiş yapan kurumumuzun bir an önce sportif faaliyetlere destek vermesi ve Türkiye’de bir örnek teşkil eden Goat Glider Turkey planörünün nicelerinin üretilmesi hatta uçak imal edecek kişilerin desteklenmesi,paraşüt,yamaç paraşütü,yelken kanat,microlight, balon ve model uçak faaliyetlerinin artması için bir an önce kurumumuz sportif havacılık faaliyetlerini şiddetle desteklemesi gerekmektedir.)

*Sportif Havacılık branşlarındaki ücretsiz havacılık kurslarına Türkiye’deki tüm şubelerimizin öğrenci gönderebilme kabiliyetlerini daha etkin hale getirecek ve yurdumuzda havacı gençlik yaratacağız. (ÜCRETSİZ havacılık kurslarının mevcut kapasitesinin artması,gelecek neslin havacılığı sevmesi ve uçan bir Türk milletinin olması için bu faaliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir.)

*Milli bayramlar ve çeşitli özel günlerde, ulaşabildiğimiz her bölgede imkanlar kabiliyetinde havacılık gösterileri ve halk uçuşları yapacağız. (Şu anda birkaç il/ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerin yerini kurumumuzun ilk günlerinde olduğu gibi yurt turneleri ile çeşitli faaliyetler yapılması ve halkımızın havacılık ile iç içe olması,havacılık sevgisinin aşılanması gerekmektedir.)

*Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmek üzere Amatör Sportif Havacılık branşlarında yeniden milli takımlar oluşturulacak ve Türk Bayrağımızı dalgalandıracağız. (Mevcut yapıda milli takımların bulunmaması ve bulunan takımların pasifize edilmesinin yerine milli takımlarımızın artması ve dünya genelinde Al Bayrağımızın dalgalanarak bu milli takımlarımızın ülkemizi,halkımızı onure etmesi gerekmektedir.)

*T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurulma aşamasında olan Hava Sporları Federasyonu ile ortak havacılık faaliyetleri geliştireceğiz. (Büyük bir gayret ile faaliyet gerçekleştirmeye çalışan Türkiye Hava Sporları‘nın ivedilikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.)

*Sportif Havacılık sevdalılarının; Eğitim Merkezlerimizden yararlanabilmeleri maksadıyla, gerekli düzenleme ve kolaylıkları uygulamaya koyacağız. (Mevcut sistemde kısıtlı imkanlar sunulmakta veya herhangi bir imkan sunulmamaktadır.Bu nedenle dileyen tüm havacılık sevdalısının eğitim merkezlerinden yararlanması gerekmektedir.)

*Üniversitemiz ve Kamu Kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma alanları yaratıp, amiral gemimize maddi kaynak sağlayacağız. (Kurumun parasını yiyen,hatta kurumun mal varlıklarının devredildiği bir üniversite yerine kuruma maddi gelir sağlayan kurumun faaliyetlerini destekleyen bir üniversite olması gerekmektedir.)

*Orman Yangını, Hava Ambulansı ve Kuduz Aşılama faaliyetlerinin devlet ihale kanunu kapsamından çıkarılarak, doğrudan kamu yararına çalışan olan derneğimize verilmesi için çalışacağız. (Ticari işletme bünyesinde bulunan ve mevcutta bir takım sorunları olan Orman Yangını,Hava Ambulansı ve Kuduz Aşılama faaliyetlerinin tekrar kurum bünyesinde toplanarak ticari çıkarlar gözetilmeksizin halkımızın yararına faaliyet gösterilmelidir.)

*Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın korunabilmesi kapsamında, havadan yangın söndürme konusunda kabiliyetimizi arttıracağız. (Bu konuda halen yeteri kadar faaliyet gösteremediğini düşündüğüm faaliyet kolunun kabiliyetlerinin artması gerekmektedir.)

*Kamu yararına çalışan Kızılay ve Yeşilay Derneklerine bakanlık bütçelerinde verilen katkılara benzer, kurumumuza bütçe tahsis edilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız. ( Mevcut durumda kuruma gelen büyük bir bütçe olmaması nedeniyle ivedilikle kurumumuza bütçe tahsis edilmesi gerekmektedir.)

*THK Genel Başkanlığı ve Şubelerin ortak bir otomasyon sisteminde toplanması suretiyle evrak transferinin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. (Şube başkanlarımız ve saymanlarımızın işinin rahatlayacağını düşünüyor ve destekliyorum.)

*Havacılığın yaygınlaştırılması kapsamında tüm şube ve kulüplerimize malzeme desteği vereceğiz. (Mevcut durumda model uçak malzemesi dahi temin edilemeyen şubelere bir an önce destek verilmesi ve bu destekler ile daha çok öğrenciye ulaşılması gerektiğini düşünüyorum.)

*Yardım toplama faaliyetlerinde yasal oran olan % 10’luk sınırın arttırılmasına ilişkin girişimlerde bulunulacak ve Atamızın vasiyetiyle kurumun kurulduğu tarihten bu yana kaybetmiş olduğu 21 kalem gelirden 4 kaleme inen sosyal ve ekonomik hakların, geri kazanılması için çalışmalar başlatacağız. (Kurulduğu günlerde 21 kalem geliri olan ve zamanla bir bir eksilen kurumun hayat damarlarının yeniden canlandırılması 4 kaleme düşen gelirin tekrardan 21 kaleme çıkarılması gerekmektedir.)

*Genel Kurulda alınacak karar doğrultusunda vakıf senedinin kurum lehine gerekli değişikliklerin yapılması sağlanacak ve parçalanmış yapıyı, bir bütün hale getirerek Türk Hava Kurumu çatısı altında tek elden idare edilmesini sağlayacağız. (Kurumun mal varlığının üzerinde bulunduğu ve ayrı olarak yönetilen T.H.K. Vakfı’nın kurum altında birleşmesi,tek çatı altında yönetilmesi gerekmektedir.)

*Kamuoyunda kurum imajının düzeltilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirecek ve yıpranan THK imajından gurur duyulan bir Türk Hava Kurumu yaratacağız. (Kamuoyunda imajı ciddi derecede zedelenen kurumumuzun sosyal sorumluluk projeleri ile imajını düzeltmesi ve yıpranan THK’dan en kısa zamanda gurur duyulan bir Türk Hava Kurumu imajının oluşması gerekmektedir.)

Mustafa SAN
THK Genel Başkan V.

Sayın Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı Mustafa SAN’ın yazmış olduğu yazı doğrultusunda genel kurulda oy kullanacak büyüklerime söyleyecek tek cümlem bulunmaktadır.

”Eğer bizleri,geleceğiniz olan Türk gençlerinin göğsünüzü kabartacak işler başarmasını istiyorsanız 11 Ekim 2015 gününde gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma safhasında en doğru seçimi yapmanızı ve oyunuzu adaylardan Sn.Mustafa SAN’a vermenizi rica ederim.”

Saygı ve Sevgilerimi Sunarım.

Kardeşiniz,dostunuz,
Kubilay AKGÜL…

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.