TAV Havalimanları Holding 21 Mart’ta olağan genel kurula gidiyor. Genel kurul holding yönetim merkez binasında gerçekleştirilecek.

TAV Havalimanları Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama ile duyurulan genel kurulun ana konusu 2015 yılı şirket performansı olacak. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması ile başlayacağı açıklanan genel kurulda sonrasında, 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması gerçekleştirilecek.

2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasının ardından, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ve Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi görüşülecek.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin ardından. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine ve görüşüne sunulması planlanıyor.

Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ile ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi konusuyla devam edecek genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı’nın Genel Kurul’un onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi ile genel kurul programı son bularak kapanış yapılacak.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.