Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) bağımsız bir teşkilat olarak kurulması ile başlayan federasyon tartışmaları son bulmuyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun 3 Temmuz’da yapılacağı açıklanan 1’inci olağan genel kurulunda Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ın “Uluslararası Federasyonlarda Temsilci” açıklamasıyla delege olarak açıklanması tartışmayı iyice alevlendirdi.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Genel Sektereti Susanne Schödel’in imzasıyla bir açıklamaya yayınlayan Türk Hava Kurumu, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu nezdindeki durumu açıkladı. Açıklamada Türkiye’den Uluslararası Hava Sporları Federasyonu’na üye olan tek kurum Türk Hava Kurumu olarak açıklanırken Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ın başka bir kurumu temsil edemeyeceği ifade ediliyor.

Türk Hava Kurumu’ndan Yapılan Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Açıklaması

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) kendi web sitesinde 03 Temmuz 2017 tarihinde Birinci Olağan Genel Kurulunu yapacağını açıklamış ve geçici delege listesini yayınlamıştı. THSF, kendisine herhangi bir müracaatta bulunulmamasına rağmen, kendi yönetmeliğinin 8’nci maddesi, 2’nci fıkrası (g) bendini dayanak göstererek delege listesinin 24’ncü sırasında Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Sayın Kürşat ATILGAN’ı ‘’Uluslararası Federasyonlarda Temsilci’’ açıklamasıyla delege olarak ilan etmişti.

04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de 2008/14307 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yayımlanan THK Tüzüğünde belirtildiği üzere, THK Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ‘nun üyesi olup Türkiye’nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşımaktadır.

THK Genel Başkanı ve FAI Başkan Yardımcısı Sayın Kürşat ATILGAN THSF’nin yayınladığı geçici Delege Listesinde Uluslararası Federasyon temsilcisi olarak tanımlandığı için konu FAI’ye sorulmuştur. FAI tarafından;  ‘’Uluslararası Havacılık Federasyonu-FAI ile THSF’nin ilişkisinin bulunmadığı, mevzuat gereği FAI’nın tanımadığı/ilişkisinin bulunmadığı THSF’nin delegeleri arasında FAI’nın kurullarında görev alanların bulunamayacağı’’   bildirilmişti–r.

Bu durum, THSF’ye resmi olarak THK tarafından 09 Haziran 2017 gün ve Hv. ve Eğt.Md.:600-1757-2017/Uls. Ve Ulsars İlşk.B. sayılı yazıyla bildirilmiştir.

FAI tarafından yapılan yazılı bildirimde; THK’nın ülkemizde FAI üyesi olarak tek yetkili olduğu da vurgulanarak THK Genel Başkanı Sayın Kürşat ATILGAN’ın FAI’yi başka bir kuruluşta temsil etmesinin mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

Kendisi de yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve halen Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğü ile kamuya yararlı dernek hukuki statüsü ve tüzüğü gereği kuruluşu olan 1925 yılından bu tarafa ülkemizde Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan THK’nın anılan gerekçelerle THSF delegasyonunda ‘’ uluslararası federasyonlarda temsilci’’ açıklamasıyla yer alması mümkün görülmemektedir.

‘’Uluslararası Federasyonlarda temsilci’’ açıklamasıyla THK Genel Başkanının delege listesinde gösterilmesi nedeniyle; spor kamuoyunda ‘’THSF’nin FAI ile organik ilişkisinin olduğu’’ ve ‘’FAI Başkan Yardımcısının aynı zamanda THSF’nin delegesi olduğu’’ şeklinde yanlış bir algılama yaratılmaması maksadıyla bu açıklamaya gerek duyulmuştur. FAI’nın konuya ilişkin resmi açıklaması aşağıdadır. Kamuoyuna duyurulur.

FAI’NİN RESMİ AÇIKLAMASI

Lausanne, 8 June 2017

Dear Madam, dear Sir,

We hereby confirm that TÜRK HAVA KURUMU, located in Ankara, is an FAI Active Member and the only FAI Member and entity representing air sports in FAI in Turkey.

Its President, Mr. Kürşat Atilgan, is President of TÜRK HAVA KURUMU and does not represent FAI in any other entity than TÜRK HAVA KURUMU.

Sincerely yours.
Susanne Schödel
FAI
Secretary General

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.