Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2019 yılında uygulanacak olan ceza tutarlarını belirledi. Yasal düzenlemelere aykırı hareket edenlere kurum tarafından kesilen idari para cezaları yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Uyarılmasına karşın uçakta cep telefonunu kullanmaya devam edenlere ve sigara veya elektronik sigara içenlere 2 bin 124 TL ceza kesilecek. İzinsiz drone uçuranlar ise 8 bin 498 TL ceza ödeyecek. Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara kesilen ceza tutarı ise 14 bin 163 TL’ye yükseltildi.

Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, başüstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine veya diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesinin (kural tanımaz yolcu) cezası 2124 TL.

İzinsiz lazer veya havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinin cezası da  2124 TL oldu.

Yönetmeliğe göre tarafına idari para cezası tebliğ edilen yolcunun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaz ise sözkonusu idari para cezası kesinleşiyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) “2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre 2019 yılında yolcu ve şahısları ilgilendiren cezalar ve tutarlara ilişkin Resmi Gazetenin 14 Şubat 2019 tarih ve 30686 sayılı nüshasında yayımlanan genelge şöyle;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2019/2)

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’in 10 uncu maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) İdari para cezası karşılıkları yeniden değerlemeye göre 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen alt sınırın altında olamaz.” hükmü yer almaktadır.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, 1/1/2019 tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

Ekleri için tıklayınız

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.