Ticaret Sanayi Odası Başkanları Zonguldak Havalimanı’nın ulusal ve uluslararası uçuşlara açılması için düğmeye bastı

Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları imzaladıkları ortak deklarasyonda Zonguldak Çaycuma Havalimanı’nın bir an önce yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılmasını istedi. Bölge oda başkanlarının imza altına aldığı deklarasyon Milletvekilleri Hüseyin Özakır, Faruk Çaturoğlu ile Ünal Demirtaş’ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde makamlarında ziyaret eden Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları Metin Demir, Yaşar Tetiker, Ertan Cıvak, Rıfat Sarsık ve Recep Ocak Zonguldak Milletvekillerine verdikleri ortak deklarasyonlarında Türk Hava Yolları’nın ülkenin pek çok noktasına uçuş gerçekleştirmiş olmasına karşın Zonguldak’ta ki potansiyeli görmezden gelmesinin anlamsızlığına değinerek Zonguldak Havalimanı’nın faal hale gelmesi için bölge milletvekillerinden yardım istediler.

Zonguldak, Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Alaplı TSO Başkanları deklarasyonda milletvekillerine hitaben şu görüşlere yer verdiler.

“Bölgenin yatırım alabilmesi, nitelikli iş gücü çekebilmesi, ürettiği ürünleri pazarlayabilmesi, pazarladığı ürünleri uygun koşullarda satabilmesi, sattığı ürünleri etkin bir şekilde alıcıya ulaştırabilmesi, o şehrin, o bölgenin ulaşım alt yapısının, ulaşım çeşitliliğinin ve işlerliğinin tam olmasına bağlıdır.

Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımlarının her biri farklı farklı avantajlar sunmaktadır. Ulaşım şekli olarak bir ya da iki ulaşım türüne ağırlık vermek, diğerlerini göz ardı etmek mümkün değildir.

İlimiz, bölgemiz karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı bağlamında oldukça avantajlı bir durumdadır. Ancak havaalanımız yapılmış olmasına rağmen ulusal ve uluslararası ulaşıma düzenli bir şekilde açılmadığı için gerek diğer şehirlerimizden gerekse, yabancı ülkelerden yatırımcılar ve uzman kişiler şehrimize gelmekte güçlük çekmekte, gelmek istememektedirler.

Yine bölgemizde bulunan girişimciler, uzman kişiler kendi alanları ile ilgili toplantılara, fuarlara, iş görüşmelerine gitmekte güçlük çekmekte, çoğunlukla gitmeyi tercih etmemektedir. Çağımızda kısa zamanda ve konforlu ulaşım olmazsa olmaz haline gelmiştir. Bunun da olmaz ise olmazı havayolu taşımacılığıdır. Özellikle bölgemizdeki üç kente hizmet vermek üzere (Zonguldak, Bartın, Karabük) inşa edilmiş bulunan Çaycuma Havaalanı (2009) inşasından bu yana on bir yıl geçmiş olmasına karşın düzenli ulaşıma açılmamış, belirli bir dönem Almanya’nın Dortmund ve Duesseldorf şehirlerine ve belirli bir dönem de Trabzon iline özel bir hava yolu ile uçuş yapılmıştır. Halen Almanya ya dönemsel uçuşlar dışında yolcu ya da yük taşımacılığı yapılmamaktadır. 2015 yılında Zonguldak Valiliği’nin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na yaptırmış olduğu “Zonguldak Havaalanı Talep Araştırması Çalışması” neticesinde bölge insanının hava yolları ile seyahat için çok istekli olduğu dolayısıyla yeterli talebin bulunduğu, çalışabilecek hava yollarının küçük ve orta ölçekli firmaların yerine büyük ölçekli firmalar olması gerektiği, havaalanının uluslararası uçuş güvenliği standartlarını (ICAO) sağladığı ve ulaşabilir olduğu, ilgili kurumlar nezdinde görüşmelerde bulunarak havaalanının uçuşlara açılması gerektiği ve bunun bölgemiz için çok önemli katkıları olacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu rapor kamuoyu ile paylaşılmış, yetkili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları bilgilendirilmiş olmasına karşın bu güne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bölgemizdeki sektörel çeşitliliğin artırılmasına yönelik yapılan tüm çalışmalarda havaalanının gerek ulusal, gerekse de uluslararası uçuşlara açılmamış olması negatif etki yapmakta yeni yatırımcıların ilimize, bölgemize gelmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir. Halen Filyos’ta devam etmekte olan liman inşaatı, işlemleri devam etmekte olan “Endüstri Bölgesi” ve komşuluğunda kurulacak olan “Serbest Bölge” havaalanının itici gücü ile gerektiği ilgiyi görebilecek, bölgemize hak ettiği büyük yatırımların gelmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde bölgemiz uzun yıllar daha bu değişim ve dönüşüm süreçlerinden nasibini alamayacaktır.

Ülkemizde büyük şehirlerin dışındaki şehirlerimizi havayolu taşımacılığı ile tanıştıran, uçma alışkanlığını kazandıran hep Türk Hava Yolları olmuştur. Bölgemizde de hava yolu taşımacılığının yerleşmesi için Türk Hava Yolları’nın öncülüğüne ihtiyaç vardır. Bugün Türk Hava Yolları, Anadolu Jet olarak ülkemizdeki en ücra yerlere bile uçmakta, günde en az 2-3 sefer düzenlenmektedir. Bölgemizde de Anadolu Jet’le Türk Hava Yolları’nın bu alışkanlığı oluşturması çok önemlidir. Bir an önce faaliyete geçilmesi gerekmektedir.

Zonguldak, Bartın, Karabük İllerimiz ve Batı Karadeniz Bölgemizin tüm yetkilileri birlik olup gerekli girişimlerde bulunulmalı ve ilk etapta Anadolu Jet ile uçuşlar başlatılmalıdır. Ülkemizin kalkınmasında bundan önce çok kilit rol alan Bölgemiz Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge, kurulmakta olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve yakın gelecekte İnşasına başlanılması planlanan Küçük Sanayi Siteleri ile yine Ülkemizin kalkınmasında çok önemli görevler alacaktır. Ancak bütün bunların gerçekleştirilmesinde itici güç Çaycuma Havaalanı’nın yurt içi ve uluslararası taşımacılığa düzenli bir şeklide açılması olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.