Hava İş Sendikası, uçucu ekiplerin yıllık izinlerine ilişkin yeni düzenlemeye karşı bir açıklama yaptı. THY ara yöneticilerinin suçlandığı açıklamada, yeni düzenlemenin hem TİS’e hem de hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Hava İş’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Değerli uçucu üyelerimiz 2018 yılı yıllık izinleri, Şirket tarafından tek taraflı olarak sizlere tebliğ edilmiştir. Bu mailimiz ile sizlere 2018 yılı yıllık izinleri hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bilindiği üzere, Toplu İş Sözleşmesi’nin 57.maddesi uyarınca yıllık ücretli izin konusunda 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yıllık İzin Yönetmeliği ile TİS hükümleri uygulanır. Yılık izinler, bu hükümlere uygun olarak planlanır, onaylanır ve çalışanlara şirket tarafından tek taraflı olarak herhangi bir kesinti veya değişiklik yapılmadan kullandırılır. Yıllık izinlerin planlanması; iki sendika temsilcisi ile bir işveren temsilcisinden oluşan İzin Kurulu tarafından yapılır.

Yaklaşık dört yıldır sendikamız hassasiyetle yıllık izin konusunun üzerinde durmuş ve tüm personelimizin her yıl istediği tarihte ve adaletli bir şekilde planladığı iznini kullanabilmesi için gereken özeni göstermiştir. Önceki yıllarda İzin Kurulunda yer alan şirket temsilcisine, üyelerimizin ve şirketin ortak menfaatine hizmet edecek ve üyelerimizin yıllık izinlerini daha efektif kullanabilmesi sağlayacak birtakım teklifler sunduk. Bu tekliflerin bazıları teknik alt yapı gerekçe gösterilmek suretiyle 2018 yılına ertelenmişti. Ancak bu sene Eylül ayında başlayan yıllık izin kurullarında ekip planlama, BTA tarafının teknik olarak izinleri zamanında yetiştiremeyeceği gerekçesi ile 2018 yılı için ilettiğimiz teklifleri yerine getiremeyeceklerini iddia etmişlerdir.

Sendika İzin Kurulu üyelerimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bilinçli olarak İzin Kurulu toplantılarına geç çağırılmış ve makul, hakkaniyetli hemen her talebimize bir bahane bulunmuştur. Tüm bunlar, şirketin iyiniyetli olarak hareket etmediğinin birer göstergesidir.

Yıllık izin kurulundaki taleplerimizin çeşitli bahanelerle yapılmaması ve izin kurulundaki temsilcilerimize sorulmadan yıllık izin talep toplama sürecine çıkılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir ay öncesinde Resmî yazı ile THY üst yönetimine bildirip acil toplantı çağrısı yaptık. Bu çağrımıza yasal süre içerisinde cevap verilmemesi, yıllık İzin Kuruluna TİS, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun görev yaptırılmaması ve yaz döneminde yıllık izinde aynı anda izne çıkan personel kotasının tek taraflı olarak % 6’dan %1’e indirilmesi hiçbir şekilde iş hukuku prensiplerine uygun değildir ve hukuka aykırıdır. Daha önce şirket tarafından gerçekleştirilen bu eylemler, Çalışma ve İş Kurumuna şikâyet edilmiştir. Şimdi yapılan hukuksuz ve kanunsuz uygulamayı kabul etmiyoruz ve bu konuyla ilgili de iş müfettişi atanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuracağımızı bildiriyoruz.

Şirket tarafından gerçekleştirilen bu hukuka aykırı eylemler her bir personel için şirketin 295 TL idari para cezasına çarptırılması demektir. Siz değerli üyelerimizden, yıllık izin konusunda şirketin bu hukuka aykırı tavrını kabul etmemenizi, gerekli itirazları yapmanızı, Sendikamıza da bireysel şikayetlerinizi yazılı olarak iletmenizi talep ediyoruz.

Üyelerimiz için ücretli yıllık izin Anayasal bir haktır, aileleriniz ve çocuklarınızla birlikte tatile çıkmak ve birlikte vakit geçirmek sizlerin en doğal ve kanuni hakkınızdır. Anayasa ile güvence altına alınmış yıllık izin hakkınıza kimse engel olamaz.

Dünyadaki en büyük şirketlerinin aksine THY, liyakatsiz ve beceriksiz bazı ara yöneticileri nedeniyle yetişmiş ve donanımlı insan kaynağını kaybetmeye devam etmektedir. Bu konudaki en yakın örnek yanlış politikalar ve ekip planlamanın üstün başarısızlıkları nedeniyle son bir buçuk yılda şirketin yaklaşık yüzlerce kaptan pilot kaybetmesidir. Bu dünya havacılık tarihine ekip-kaynak kullanımına dair en kötü örnek olarak geçecek ender bir olaydır.

Eğer önümüzdeki yıl yaz dönemi ücretli izinleri taleplerimiz doğrultusunda ve izin kotası eskiden yapıldığı gibi planlanmaz, İzin Kurulu’nun TİS, Kanun ve Yönetmelik uyarınca çalışmasına engel olunursa Hava-İş Sendikası olarak, üyelerimizin haklarını korumak için yıllık izinlerin onay tarihi olan 1 Aralık’ta hiçbir belgeye imza atmayacağımızı ve hukuksal tüm işlemleri başlatacağımızı buradan bildiriyoruz.

Tüm uçucu üyelerimize sağlık ve huzur dolu emniyetli uçuşlar diliyor, yaşanan tüm olumsuz süreçlerde sendikamıza göstermiş oldukları destekten ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.