Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

HAVA-SEN’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı;

1 MAYIS ….

1 Mayıs, bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adıdır. Bu tarih emekçilerin alın teri ve kanları ile yazılmıştır. Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele, her zaman daha iyiyi aramanın yolu olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bu ülkenin gerçek sahipleri işçiler, memurlar, çiftçiler yani emekçilerdir.
Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de krizin faturası ülke nüfusunun dörtte üçünü oluşturan emekçilere kesilmek istenmekte, işçinin elinde son kalan kıdem tazminatını almak için akıl almaz formüller üretilmektedir.

Günden güne artan işsizliği fırsat bilen sermaye her geçen gün çalışma şartlarını ağırlaştırmaya, yorgun ve bitkin düşen bedenlere daha fazla mesai yaptırmanın yollarını açmaya çalışmaktadır. Ne talihsizliktir ki, işçinin tek güvenebileceği örgütler olan sendikalara sermayenin kirli elleri değmiş, sendikalar işçi haklarını arttırmayı veya geliştirmeyi bırakın, mevcudu korumakta bile acze düşer hale gelmiştir.

Güzel ülkemizde işçi cinayetleri, çocuk işçi, sigortasız işçi çalıştırma, mobbing almış başını gidiyor. İşçi hakları, iş adaleti ve özgürlük yerle yeksan edilmiştir. Sadece son 1 yılda yaklaşık 1.5 milyon kişi işini kaybetmiştir. Bu en az 6 milyon kişinin açlığa terkedilmesi demektir..

2019 yılının 1 Mayıs’ındaki işçi gündemi o kadar doludur ki, emekçiler çaresizliğin dayanılmaz ağırlığı altında kalmıştır.

HAVA-SEN olarak taleplerimizi yineliyor ve diyoruz ki;

1. Kıdem tazminatı mevcut haliyle kalmalıdır. İktidar acilen bu konuyla ilgili değişiklik taleplerinden vazgeçmelidir.
2. Sermaye ve iktidar sendikalardan elini çekmeli, işçinin sendika seçme özgürlüğüne karışmamalıdır.
3. İş güvenliği mevzuatı gözden geçirilmeli, işçi kıyımının önüne geçilmelidir. İşten atmanın bedeli ağırlaştırılmalı, işe iade mahkeme kararlarının alternatifsiz olarak işveren tarafından uygulanması sağlanmalıdır.
4. İşçinin tek silahı olan grev hakkının, grev erteleme veya grev yasağı gibi uygulamalarla işçinin elinden alınmasına acilen son verilmelidir.
5. Çalışma şartları ve süreleri insan bedeninin kabul ettiği sınırlara çekilmelidir.
6. Sendikal örgütlenmenin önünde engel oluşturan iş kolu barajı kaldırılmalıdır. İşveren ile kirli işbirliği içindeki siyasete bulanmış ve işçiyi sömüren, işçinin alınteri aidatları ile saltanat süren sendikalara kontrol ve yaptırımlar getirilmelidir.
7. İşçinin maaşındaki vergi yükü hafifletilmeli, maaşların yılın ikinci yarısından sonra vergi yükünden dolayı düşmesinin önüne geçilmelidir. Konuyla ilgili vergi dilimi gerekiyorsa işçi için sabit hale getirilmelidir.
8. Sendikal faaliyetlerden dolayı işçinin iş akdini fesh eden işverene olan yaptırımlar ağırlaştırılmalı ve uygulanmalıdır.
9. İşsizlik sigortasından faydalanma kapsamı genişletilmeli, işsizlik maaşının süresi ve miktarı artırılmalıdır. İşçinin çalışırken aldığı maaş ile orantılı olmalıdır.
10. Para cezasını ödeyip engelli çalıştırmama uygulaması terkedilmeli, yasal zorunluluğa kayıtsız uyulması sağlanmalıdır.
11. Pilot ve kabin memurları Hava İş Kanunu çıkarılana kadar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamına alınmalıdır.

Biz HAVA-SEN olarak; pilotlar, kabin memurları, teknisyenler, mühendisler, memurlar kısaca tüm THY ve havacılık emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Sizlerin adına 1 Mayıs’ta Bakırköy meydanındayız .
Saygılarımızla.

HAVA-SEN YÖNETİM KURULU

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.