ICAO 40’TAN FAZLA PROJE BELİRLEDİ; BUNLARDAN EN DİKKATE DEĞER OLANLARI OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ ARTIRMAK VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE RASYONELLEŞTİRİLMİŞ SÜREÇLERİ BİRLEŞTİRMEK

Avrupa’nın ilk sanayi devrimlerindeki benzeri görülmemiş dönüşümlerle karşılaştırıldığında  “dördüncü sanayi devrimi” nin hızlı ve küresel dönüşümleri, büyük bir belirsizlik ve fırsat dönemi sunuyor.

 Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) genel sekreteri Juan Carlos Salazar Gómez, “Her zamankinden daha hızlı gelecekmiş gibi görünen bir gelecekle karşı karşıyayız.” diyor.

Özellikle havacılık sektörünün, küresel sağlık acil durumlarından yapay zeka ve iklim değişikliğine, uzay araştırmalarından siyasi belirsizliğe kadar hızla değişen teknolojiler ve riskler karşısında yeni bir dönüşüm çağrısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“ICAO, hükümetlerin ve daha geniş küresel havacılık topluluğunun desteğiyle, gelecekte ne olursa olsun hazırlıklı olmak için bu dönüşüm hamlesini benimsiyor. Bu,- kurumun kendisini daha iyi donatma hikayesidir – yalnızca son yıllarda ortaya çıkan zor ve kalıcı zorlukları çözmek için değil, aynı zamanda ne olursa olsun yarının bir sonraki karmaşıklıklar ve zorluklarla yüzleşmeye hazırlıklı olmaya yöneliktir.”

Uluslararası sivil havacılığın temeli olan 1944 Chicago Konvansiyonu’nu imzalayanlar,  sektörün geleceğin dünyasını şekillendirmedeki rolünü öngörebilecek vizyona sahipti.  Emniyetli ve sürdürülebilir hava yolculuğu yoluyla dinamik ve hızla değişen dünyaya liderlik edebilecek ve bir araya gelebilecek bir organizasyon kurdular.

Juan Carlos Salazar Gómez, “Bugün, 21. yüzyıl ve ötesinin taleplerini karşılayacak şekilde dönüşerek bu mirası onurlandırmak ICAO’nun sorumluluğundadır. Birlikte dünyaya getirebileceğimiz değeri yeniden şekillendirip genişleteceğiz, böylece ICAO’nun yarının havacılık ekosisteminin zorluklarına ve fırsatlarına hazırlıklı kalmasını sağlayacağız”  vurgusunda bulundu.

ICAO’nun dönüşüm hedefini uygulamak için 40’tan fazla proje belirlendi ve bunların tümü dört temel sonuca katkıda bulunuyor: Bunlar, “ICAO’nun işbirliği yapma biçiminin iyileştirilmesi, organizasyon kültüründe dönüşümsel bir değişim, operasyonel verimliliğin ve etkinliğin artırılması ve basitleştirilmiş ve rasyonelleştirilmiş süreçlerin dahil edilmesi” sayılabilir.

Sonuçta bu projeler, sivil havacılık ekosisteminde daha fazla inovasyonu ve daha iyi işbirliğini teşvik etmek için ICAO’nun kendi kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor .

Standartların geliştirilmesini ve yaşam döngüsü yönetimini dijital olarak dönüştürmeyi amaçlayan Standartlar ve Önerilen Uygulamalar (SARP’ler) ve belge yönetim sistemi projesi ve hükümetler için ICAO Önerilen gibi birçok önemli projenin havacılık ortamı üzerinde doğrudan önemli bir etkisi olacak. Ayrıca, dünya çapında daha işbirlikçi ve yenilikçi çalışma yöntemleri için alanı da genişletiyor.

Bir diğeri ise Uygulama Desteği İş Modeli projesidir: Üye Devletler için daha etkili ve verimli yeni ve entegre hizmetler yaratan yeni bir dinamik ve duyarlı işletim modelinin tasarlanması ve uygulanmasına odaklanmıştır.

Ortaklıklar projesi, ICAO’nun hem çekirdek hem de yeni ortaklarla daha açık, tutarlı ve işbirliğine dayalı çalışma yaklaşımını dönüştürmeyi amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ICAO’da merkezi bir öncelik; programatik çalışma ve hizmetler yoluyla, bunu havacılık sektörünün yanı sıra tüm operasyonlarımıza ve çalışma yöntemlerimize dahil etme konusunda devletleri desteklemek olacaktır.

“Bu dönüşüm süreci sayesinde, dünya çapındaki tüm ülkeler ve Birleşmiş Milletler ailesi için daha güçlü bir ortak olacağımıza, havacılık genelinde farklı bakış açılarını ve deneyimleri bir araya getirme, gizli yenilikleri ortaya çıkarma ve keşfetme konusundaki ayrıcalıklı rolümüzü daha iyi yerine getirebileceğimize inanıyoruz ,”

Bu süreçte, Kore Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve yedi Kuzey Devleti’nden (Danimarka, Danimarka , Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Norveç, İsveç) ve ayrıca Brezilya ve ABD’den geçici uzmanlar görevlendirilecek.

Dönüşüm hedefinin başarılı bir şekilde tamamlanması, üç yıllık uygulama süresi boyunca (2023 – 2025) sürekli destek gerektirecektir ve ICAO, katkıda bulunmak isteyen herkesi dönüşüm ekibimizle doğrudan iletişime geçmeye davet ediyor.

 

 

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.