Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açılan sınavda başarılı olarak mülakata girmeye hak kazanan asistan ve stajyer hava trafik kontrolörleri açıklandı.

25.07.2017 – 07.08.2017 tarihleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan sınavda başarılı olan Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinden sınav başarı sırasına göre ilk 100 Aday Asil ve sonraki 50 Aday Yedek olarak, 07.08.2017 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Asistan Hava Trafik Kontrolörü 1 Aday ise Asil olarak mülakata girmeye hak kazandığı açıklandı.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan Asistan/Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı sonucu aldıkları puan ve tercihlerine göre atanması yapılacak.

Asil ve Yedek adayların isimleri ekte (EKLİ LİSTE)  yer almakta olup07-08 Eylül 2017 günü saat 09:00’da yapılacak mülakata katılmak, hiçbir taahhütte bulunmamak ve yol masrafları ilgililere ait olmak üzere aşağıda yazılı belgelerle birlikte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmekte.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla)Yurtdışından mezun olanlar için; Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi.

2- 12 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son altı ay içerisinde çekilmiş ve erkek adaylar için sakalsız ve kravatlı şekilde) (Asil Adaylar için)

****3- ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak “ Hava Trafik Kontrolörü Olur” ibareli sağlık kurulu raporu, (Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayı dahil) (Stajyer Hava Trafik Kontrolör Adayları için Sınav Puanına göre ilk 100  aday için istenilmektedir. Yedek adaylar için lüzumu halinde daha sonra istenilecektir.)****

4- Askerlik durum beyanı. (EK-1) (Askerliğini yapmış ise terhis belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla) Tecilli veya muaf ise; Tecilli veya muaf olduğunu gösterir Askerlik Şubesinden alınacak belge.)

5- Hakkında verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü veya halen devam eden ceza davası bulunmadığı ile adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığını belirten beyan. (EK-2)

6- Banka Promosyonu alıp almadığına dair beyanı. (EK-3) (Banka Promosyonu alan adaylar promosyon tutarı ve tarih gösterir evrakı çalıştıkları yer veya Bankadan alacaktır)

7- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi(aslını ibraz etmek kaydıyla)

8- Asistan Hava Trafik Kontrolörü için Asistan Hava Trafik Kontrolörü Lisans fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla)

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Asil adaylar için)

Adres: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler 06330 Yenimahalle/ ANKARA

ÖNEMLİ UYARI:

1-    Kuruluşumuz emrine yerleştirilen adayların adreslerine 22.05.2017 tarih ve 30073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda da belirtildiği üzere tebligat yapılmayacaktır.

2-    Komisyona girdikten sonra atanmak istemeyen adayların atanmayacaklarına dair dilekçelerini Komisyondan sonraki 1 hafta içerisinde Kuruluşumuza vermeleri yedek adayların puan sırasına göre atanmaları açısından önem arz etmektedir.

Ekli Dosyalar

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.