EYLÜL 2013’de yapılan Ercan Havalimanı ihalesi, ada tarihinin en büyük özelleştirmesi olmuştu. 25 yıllığına kiralanan havalimanı 350 milyon Euro doğrudan yatırım, 300 milyon Euro devlete yüzde 47.8 ciro payı karşılığında Taşyapı, Terminal Grup ve KKTC’nin yerel şirketlerinden Kaner konsorsiyumuna verilmişti.

O zamandan bu yana Ada’da Tartışmalar bitmek bilmiyor. KKTC’de Ocak-2018’de  yapılacak erken genel seçimler arifesinde Siyasal Partilerin tartışma odağındaki en önemli konulardan biri de yapımı sürmekte olan Ercan Havalimanı. Tartışmaları Türk medyasına  düzenli olarak aktaran Habertürk gazetesi ekonomi yazarı ve televizyon yapımcısı Güntay Şimşek, ERCAN’da ciddi usulsuzlükler olduğuna ilişkin yazısına, ana girişimci  Terminal Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu’nun verdiği yanıtları içeren açıklamasını yayımladı.

Delimollaoğlu açıklamasında şunları kaydetti.

“Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ihalesini “Terminal Yapı ve Tas?yapı Ortak Girisiimi” 27.09.2012 tarihinde cironun % 47.80’ini devlet payı olarak önermek suretiyle 25 yıl süre için almıs?tır. İşveren İdarenin ihale şartnamesinde istemiş olduğu Havaalanı yapım ve işletme yeterlik kriterini firmamız Terminal Yapı ve Tic. AŞ karşılamaktadır. İhale makamına teklif ekinde vermiş olduğumuz “Ortak Girişim Beyannamesi ve Yeni Şirket Kurma Taahhütnamesinde” belirtildiği üzere, Terminal Yapı ve Tic. AŞ. ihale şartnamesine göre Ortaklığın “Yapımcı ve İşletmeci firması” olduğu için işin başından sonuna kadar ortaklıktan ayrılamamakta ve hissesi de % 20’nin altına düşememektedir.

İhale, Terminal Yapı’nın iş bitirme belgesiyle alınmıştır. Taşyapı’nın havalimanı iş bitirme belgesi yoktur. Bu sebeple firmamız olmasa Taşyapı’nın ihaleye tek başına katılması da mümkün değildir. Çünkü ihaleye katılmak için evvelce havalimanı yapmış ve/veya işletmiş olmak şartı aranmıştır.

İhale uhdemizde kaldıktan sonra, ihale şartnamesi gereği kurulması gereken “Görevli Şirket”in (T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi) kuruluş aşamasında bilgimiz, onayımız dışında yaşanan çok ciddi usulsüzlükler nedeniyle başlattığımız hukuk mücadelesi halen devam etmektedir. Bu usulsüzlüklerle başlayan süreçte şirketimiz ihale kriterlerine aykırı bir şekilde tamamen yönetim dışına itilmiştir. Ercan Havaalanı evvelce havalimanı yapım tecrübesi olmayan ehliyetsiz firma ve kişilerin elinde kalmış durumdadır ve KKTC makamları da buna seyirci kalmaktadır.

Taşyapı’nın kontrolüne geçen, ortağı bulunduğumuz T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi, sözleşme gereği yapması gereken edimlerini yerine getirmemekte, 4 yıl içinde bitirilmesi gereken yatırımları bilerek ve isteyerek geciktirmektedir. Hatta T&T ile Taşyapı aralarında yaptıkları temlik sözleşmesi ile 4.5 yılda elde edilmiş şirket kârını Taşyapı’ya aktarmaktadır. Firmamız bugüne kadar ne Taşyapı’dan ne de ortaklıktan bir kuruş para almamıştır.

Tüm bu olanlar yetmiyormuş gibi KKTC Bakanlar Kurulu 28 Şubat 2017 tarihinde 544-2017 sayılı karar ile hiçbir havalimanı yapım tecrübesi bulunmayan Taşyapı şirketine özel izin ile havaalanının yapım işlerini tek başına yapma yetkisi vermiştir.

Halbuki bu özel izin verilmesi talebi daha önce KKTC Hukuk Dairesi’nin 20.03.2016 tarih ve SAV.0.00.-BB-15/552 sayılı yazısı ile reddedilmiştir.

Ercan’daki problemlerin araştırılması için kurulan ‘KKTC Cumhuriyet Meclisi Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile Şartname, Sözleşme ve sözleşmenin uygulanması aşamalarındaki işlemlerin hukuka ve kamu yararına uygunluğunun araştırılması hakkında Meclis Araştırma Komitesi’ raporunu tamamlamış ve paylaşmıştır.

Raporun bulgular ve tespitler kısmına,

 

1. İhaleye çıkılan sözleşmeye kısa sürede ek sözleşmeler yapılarak değiştirildiği

2. T&T şirketinin yatırım takviminin çok gerisinde olduğu

3. T&T şirketinin teklif aşamasında, sözleşme ve ek sözleşmeleri imzalarken bazı noktalarda kamulaştırma problemi yaşanabileceğini bildiği ve teklifini bu şartlara göre verdiği

4. Sözleşmenin 4 yıl süreyle uzatılmasının ihaleye katılan firmalar açısından eşitsizlik yarattığı ve neden yapıldığına ilişkin gerekçeli bir açıklama yapılmadığı

5. Bu süreçte T&T firması ile kamu kurumları arasında al-verlerin yaşandığı

6. İlgililer hakkında soruşturma açılması gerektiği belirtilmiştir.

Firmamız yukarıda bahsedilen konularla ilgili her türlü şikâyetlerde ve yasal girişimlerde bulunmuş olup mahkemelerin sonucunu beklemektedir. Firmamız yaşanan bu oyunların ve aldatmacaların son bulmasını, ortağı bulunduğumuz görevli şirket T&T Havaalanı İşletme AŞ’nin yönetiminin ihale şartnamesine uygun hale getirilmesini ve yatırımların ivedilikle tamamlanmasını istemektedir.”

Öte yandan Şimşek, Delimollaoğlu’ndan, “ Ercan’daki 4 yıllık kârın ne olduğuna dair rakamları göndermesini” istedi.

Delimollaoğlu’nun Şimşek’e verdiği bilgiler şöyle:

“Terminal Yapı ve Taşyapı, 27.09.2012 tarihinde cironun % 47.80’ini devlet payı olarak önermek suretiyle 25 yıl süre ile Ercan Havalimanıihalesini kazandı ve 1 Ocak 2013’te havalimanı teslim alındı. Şartname gereği 4 yıl boyunca elde edilen gelirler ihaleye kazanan şirketlerin kasasına girmiştir. Ancak ortak şirketimiz T&T ile Taşyapı aralarında yaptıkları temlik sözleşmesi ile 4.5 yılda elde edilmiş şirket kârınıTaşyapı’ya aktarmaktadır. Firmamız bugüne kadar ne Taşyapı’dan ne de ortaklıktan bir kuruş para almamıştır. Elde edilen gelirler de şöyledir:2013’te 58 milyon Euro, 2014’te 70 milyon Euro, 2015’te 77 milyon Euro, 2016’da 83 milyon Euro.

Bu rakamlara ilave olarak duty free şirketi Kaner’den de 50 milyon Euro hava parası alınmış ve 4 yılda toplam 338 milyon Euro gelir elde edilmiştir.

Yazının devamı için:KKTC ERCAN, 4 YILDA 338 MİLYON KÂR ETMİŞ!

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.