İZMİR İLİ GENELİNDE SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ (İHA veya DRONE) MEVZUATA UYGUN OLARAK BELİRLİ BİR DİSİPLİN İÇERİSİNDE UÇURULMASI İÇİN KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN İZMİR VALİLİĞİ KARARI YAYIMLANDI
iZMİR Valisi Mustafa Toprak, insansız hava aracı” İHA” veya “DRONE”  olarakta bilinen  motorlu çok hafif hava araçlarının uçurulmasını  belli kriterlere bağlayan ve bazı bölgelerde ise kullanımına yasak getiren Valilik Genel Kararının  amacını  şöyle açıkladı;
“Bu karar İle, İlimiz hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız hava aracı (İHA) veya (DRONE) sistemlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının 1’nci maddesinde belirtildiği şekilde ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir disipline bağlanabilmesi amacıyla çıkarılmıştır.” Dedi.
Vali Toprak, Uçuşa Yasak Bölgeler ve uygulanacak müeyyideleri şu şekilde açıkladı.
Valilikçe alınan 09.05.2016  tarih ve 2016/1 nolu  karar ile  “İHA” veya “DRONE”ların ilimiz merkez ve ilçe sınırları içerisinde bulunan;
a)     Valilik ve Kaymakamlıklara ait bina tesisi ve konutları,
b)     MİT Bölge Müdürlüğü Bina, Tesis ve Lojmanları,
c)      Askeri Birlik, Kurum, Karargâh, Sosyal Tesis, Tatbikat, Eğitim Alanları ve Lojmanları,
d)     Adliye Binası ve Lojmanları,
e)      Emniyet Müdürlüğü Hizmet Kampüsü, Diğer Bina Tesis ve Lojmanları,
f)      Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
g)      NATO Tesisleri,
h)     Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Bina Tesis ve Lojmanları,
i)      Aliağa Rafineri Tesisleri ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve diğer hizmet alanları ile petrol pompalarının bulunduğu petrol sahaları,
j)      Baraj setleri,
k)     Cezaevi bina ve tesisleri,
l)      Havalimanı ve tesislerinde,
m)    Helikopter pistleri üzerinde,
n)     İrtifaya bağlı olmaksızın Çiğli Hava Üs Komutanlığının Meydan referans noktası merkez alınarak 15 km. yarıçaptaki alanda ve her iki yöne de uzunlamasına 22 kilometrelik alanda,
o)   NOTAM (Havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararı ile belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde kullanımının yasaklandığı belirtti.
Karara uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler:
Vali Toprak, açıklamasında, her türlü insansız hava araçları (İHA veya DRONE) ve motorlu çok hafif hava araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanarak ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında mezkûr mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari ceza işleminin uygulanacağını belirtti.
Alınan Valilik Kararının uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında da  fiil ve eylemleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa;  5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını ifade etti.
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.