Türk Hava Kurumu’nda(THK) asli olarak görev yapan Yönetim Kurulunun 7 üyesi birden istifa etti.

Kurumun Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özkaya, Mustafa Özkan, Adil Şahin, Mehmet Aydın Uzun, Yaşar Türk, Mithat Sarı ve Özcan Soyupak Kurumdaki tüm görevlerinden istifa etti.

OLAĞANÜSTÜ KURUL SÜRECİ BAŞLADI

Uzun zamandır Genel Başkan Bertan Nogaylaroğlu ile Yönetim Kurulu arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından bugün akşam saatlerinde 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti. 11 üye ve  Genel Başkan ile birlikte asli 12 üyeden oluşan yönetim kurulu 4 kişiye düştü. Bu durumla birlikte yönetim kurulu işlevini kaybettiğinden olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor.

İstifaların en büyük nedeni olarak Genel Başkanın yetkilerini tek bir adama devrettiği iddiaları ve kurum içi iletişimsizliğin had seviyeye ulaşması görülüyor.

THK Tüzüğüne göre Genel Başkanın istifaları reddetme tasarrufu da bulunmuyor.

Daha önceden de 11 kişilik yedek yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve disiplin kurulu başkanı da istifa etmişti.

İstifa eden bir üye dilekçesinde şu ifadeler yer aldı;

Sayın yetkili,

13 Ekim 2018 tarihli 45’inci THK Olağan Genel Kurulu’nda seçilmiş bulunduğum yönetim kurulu üyeliği görevimden Merkezi denetim kurulunun 11 Haziran 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul çağrısı yapmasına ve THK tüzüğü 13 maddesi gereğince genel yönetim kurulu tarafından dernekler Kanunu yönetmeliğine uygun şekilde 30 gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak sorumluluğunda bulunmamıza rağmen genel başkan tarafından yasal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi talebimize karşılık basın yoluyla suç isnadında bulunması da dikkate alınarak yapılmaması konusunda Hukuk’a ve etiğe ve uygun bulunmayan tavrı sübuta ermiş bulunduğundan THK olağan genel kurulu tarafından şahsıma tevdii edilen görevin gereği olarak olağanüstü genel kurul yapılması taleplerinin gereği olarak Genel Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Hakkımda haksız olarak suç isnadında bulunan ve basın yoluyla paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunma ve özel hukuka ilişkin haklarım saklıdır.

Olağanüstü Genel Kurulu derhal yapılmaması halinde Vesayet makamına müracaat edilerek yapılması tarafımdan talep edilecektir.

Gereğini ve Bilgilerinizi Saygılarımla arz ederim.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.