Türk Hava Yolları (THY) 2021 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 29 Mart Salı günü yapılacak.

Genel Kurulda,” Mehmet İlker AYCI’nın istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet BOLAT’ın; Mithat Görkem AKSOY’un istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KADAİFÇİLER’in ve Mehmet Muzaffer AKPINAR’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Şekib AVDAGİÇ’in Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması” görüşülecek.

Genel Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
02.03.2022
Genel Kurul Tarihi
29.03.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1

 

Gündem Maddeleri şöyle;
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2021 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4 – 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 – 2021 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 – Mehmet İlker AYCI’nın istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet BOLAT’ın; Mithat Görkem AKSOY’un istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KADAİFÇİLER’in ve Mehmet Muzaffer AKPINAR’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Şekib AVDAGİÇ’in Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
9 – Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
11 – 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 – Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.