Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu organizasyonu bünyesinde organik bir bağla teşkil edilmiş olan Atılım Üniversitesi Onaylı Temel Bakım Eğitimi 10 Haziran 2019 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildi.

SHY-147 Belgesi, hava aracı bakım teknisyeni lisansı alacak personele verilecek eğitimleri ve sınavları gerçekleştirmek üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bir kurum veya kuruluşun yetkilendirilmesi, bu bağlamda eğitim ve eğitimin değerlendirilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esasların belirlenerek standardize edilmesi o kurum ya da kuruluşun ülkenin yetkili sivil havacılık otoritesi tarafından “Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu” olarak tescili ve kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde – Motor Bakımı ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümleri bazında, bu belgeye sahip İngilizce eğitim veren tek üniversite konumunda.

SHY-147; Bilgi Eğitimi, Bilgi Sınavı, Pratik Eğitim ve Pratik Değerlendirmeden oluşur. Öğrencilerin almış olduğu eğitimin standart hale getirilmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimiz 8 yarıyıl toplam 4 yıl olmak üzere SHY-66 Hava Aracı Temel Bakım Personeli Yönetmeliği ve Talimatı ile SHY-147 Hava Aracı Temel Bakım Eğitimi Kuruluşu Yönetmeliği ve Talimatında belirtilen standartları sağlayacak şekilde eğitim alacaktır.

Örgün öğrenciler temel eğitimleri bitmeden veya bittikten sonra SHY-66 lisansına esas modül sınavlarına girebilirler. Tüm modül sınavları için başarı notu en az 75’tir.
SHY-147 mevzuatında B1 (Uçak Gövde Motor Bakımı) veya B2 (Uçak Elektrik Elektroniği-Aviyonik) lisans kategorileri için verilecek toplam temel eğitim kurslarının asgari süreleri 2400 saat olarak belirtilmiştir. Bu sürenin %50-60’ı teorik eğitim oranıdır. Modül konuları içerisinde yer alan uygulamalı eğitimlerin uygulama kısımları atölyeler, laboratuvarlar, bakım hangarı veya diğer bakım kuruluşlarında gerçekleştirilir. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi’nin Hangarı artık çok daha aktif bir şekilde kullanılacaktır. Pratik eğitimler ve değerlendirmelerin uçakla ilgili olanlarının tümü hangarda gerçekleşecektir.

SHY-147 Temel Eğitim Tanıma Sertifikası almak isteyen her bir öğrencinin SHY-147 Temel Eğitim Programındaki her bir modül dersine % 90 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Temel Teorik Eğitimlerin ardından Modül Sınavlarından başarılı olmaları ve ardından pratik eğitimlerini yaparak pratik değerlendirmelerinden başarılı olmaları halinde “temel eğitimden başarılı olmuş” kabul edileceklerdir. Öğrencilerimiz bu başarılarının yanında iyi bir lisan bilgisine sahip olmaları ve istenen temel bakım eğitimi deneyim şartını sağlamaları halinde SHY-66 Lisansına sahip olacaktır.

SHY-147 Belgesine sahip kurumlar için temel deneyim süresi, Türbin Motorlu Uçakların Gövde Motor Bakımı Bölümü (B1.1) ile Uçak Elektrik Elektroniği Bölümü (B2) lisansı alacak öğrenciler için 5 yıldan 2 yıla, Piston Motorlu Uçakların Gövde Motor Bakımı Bölümü (B1.2) lisansı alacak öğrenciler için 3 yıldan 1 yıla inmektedir. Bu da B1.1 ve B2 kategorisindeki öğrenciler için 3 yıllık, B1.2 kategorisindeki öğrenciler için 2 yıllık bir avantaj sağlamaktadır..

Bu yıl yükseköğretime başlayacak öğrenciler, Atılım Üniversitesi anılan müfredata 2019-2020 Sonbahar Döneminde geçecek olması nedeni ile SHY-147 avantajlarına ulaşarak mezun olacaktır. Ancak Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun mevcut öğrencileri SHY-147 şartlarından istifade edememekle birlikte, Atılım Üniversitesi’nin ayrıca bir sınav merkezi olması nedeni ile eski girişli öğrencilerin modül sınavlarına girerek başarılı olması halinde bu yetkiye sahip olabilecek. Sınav merkezi olarak aynı zamanda dışarıya da hizmet verilebilmesi nedeni ile modül sınavları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün öngördüğü oranlarda Atılım Üniversitesi’nde de gerçekleştirilecek.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.