Türk Hava Yolları çalışanlarının Mart ayı maaşı ile yılın ilk 3 ayına tekabül eden ikramiye ödemeleri 8 Nisan’da kesinti olmaksızın tam olarak yapılacak.

Yıl sonuna kadar başka ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Mesai süresinin ve buna bağlı olarak ücretlerin Nisan ayında %20, Mayıs ve Haziran aylarında %10 seviyesine düşürülmesine karar verildi.

THY Yönetim Kurulu üyeleri için de geçerli olacak kesintilere ilave olarak, YK üyeleri üç ay boyunca hiç huzur hakkı almayacak.

İkinci bir duyuruya kadar, 6 Nisan’dan sonra fiilen ofise gelme zorunluluğu kaldırıldı.

 Çalışanlara yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

İçinden geçtiğimiz kriz ortamının zorlu finansal şartlarının gerektirdiği tedbirler
kapsamında, personel giderleri kaleminde yapılması zorunlu kesintilerle ilgili olarak üst
yönetimimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Değerlendirme toplantısında aldığı kararlar ve bu
kararların ücretlerimize ve iş düzenimize olacak yansımaları hakkında kısa bir bilgilendirme
yapmak istiyorum.
– Mesai süresinin ve buna bağlı olarak ücretlerin Nisan ayında %20, Mayıs ve Haziran
aylarında %10 seviyesine düşürülmesine karar verilmiştir.
– Genel Müdür (İK) Yardımcılığımız, bu karar çerçevesinde, çalışanlarımızın sırasıyla
%80 ve %90 oranındaki ücret kaybının telafisi amacıyla, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
ile “kısa çalışma ödeneği” yapılması konusunda anlaşmaya varmıştır.
– Yılsonuna kadar ikramiye ödemesi yapılmamasına karar verilmiştir.
– Maaş kesintileri ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kararların ücretlerimize yansımaları:
– Mart ayı maaşı ile yılın ilk 3 ayına tekabül eden ikramiye ödemeleri 8 Nisan’da kesinti
olmaksızın tam olarak yapılacaktır.
– Nisan ayında (yıllık izinlerimizin bittiği 6 Nisan tarihinden itibaren) Ortaklığımızda %20,
Mayıs ve Haziran aylarında %10 kapasite ile çalışma yapılacak, buna mukabil
maaşlarımızın Nisan ayında %20’si, Mayıs ve Haziran aylarında %10’u Ortaklığımız
tarafından mutat maaş olarak yatırılacak, çalışanların ücret kaybı da 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu’nun Ek-2 maddesindeki ilkeler çerçevesinde İŞKUR tarafından
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
– Bahsi geçen uygulama Sayın Genel Müdürümüz dâhil tüm yöneticileri de
kapsamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerimiz için de geçerli olacak aynı kesintilere
ilave olarak, YK üyelerimiz üç ay boyunca hiç huzur hakkı almayacaklardır.
Kararların iş düzenimize yansımaları (6 Nisan 2020 tarihinden itibaren):
– İkinci bir duyuruya kadar, fiilen ofise gelme zorunluluğu bulunmamaktadır, günlük
çalışmalara evden devam edilebilecektir. Gerekli hallerde ofise gelmek/ofiste çalışmak
için herhangi bir engel yoktur. Hukuk Müşaviri ya da II. Hukuk Müşavirleri tarafından
istisnai hallerde fiilen ofise gelinmesi talep edilebilecektir.
– İş tevzileri normal seyrinde EBYS üzerinden (istisnai olarak e-posta ile) yapılmaya
devam edileceği gibi, tevzi edilen işlerin sorumluluğu da devam etmektedir.
– Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun 30 Mart 2020 tarihli kararı da dikkate
alındığında, 30 Nisan 2020 tarihine kadar (çok istisnai haller dışında) duruşma
yapılması beklenmediğinden ve yeni dava işlerinin de oldukça sınırlı olması
beklendiğinden, sorumlu olunan dava dosyalarının takibi ve gerekli iş ve işlemler
UYAP üzerinden yapılabilecektir.
– Hukuk Müşavirliğimizin EBYS, JIRA ve e-posta üzerinden yürütülen işleri mutat olduğu
üzere takip edilmeye devam edilecektir.
Tüm arkadaşlarımızın, bu dönemi birikmiş işlerin eritilmesi için bir fırsat olarak
değerlendireceklerine, mesleki ve etik sorumluluğumuzu %20 veya %10 mesai süresi ile sınırlı tutmayacaklarına, “bayrak taşıyıcı” şirketimize karşı vefa bayrağını yere düşürmeyeceklerine olan inancımız tamdır

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.