Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımı ve işletimi ile ilgili heliportların yapımcılarını ve işletmecilerini, heliport kullanıcılarını, heliport yöneticilerini, acil iniş alanı ve/veya heliport ile ilgili görüş verecek kamu kurum ve kuruluşlarını ve acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken usul ve esasları belirleyen Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği 3 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapım izni ve ruhsatlandırma gerekliliklerini, Heliport emniyet standartlarını, Acil iniş alanlarının gereklilikleri, havaalanlarında yapılan kalkış ve inişleri, başvuruların yapılması, incelenmesi gibi esasları düzenleyen yönetmelik ile 3/1/2009 tarihli Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) yürürlükten kaldırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen heliport yapım izni ya da heliport işletme ruhsatları, geçerlilik tarihine kadar devam edecek. Bununla birlikte ruhsat geçerlilikleri halihazırda devam eden heliport işletmecilerinin, bu yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde 15. Maddede belirtilen Heliport yöneticisi tayini ve nitelikleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte. Geçerlilik tarihinden sonra ise mevzuatta yer alan hükümler uygulanacak.
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.