İzmir’de Aliağa İlçe Kaymakamlığı, can ve mal güvenliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gerekçesi ile ilçe merkezinde sivil insansız hava araçlarının izinsiz kullanımını yasakladı.

Aliağa İlçe Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede sivil insansız hava araçlarının (İHA – DRONE) izinsiz kullanımını yasakladığını duyuran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son dönemlerde ülkemizde de Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ve Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının havada kalma sürelerinin, yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilinmektedir.

Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar da dahil olmak üzere, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile pilot tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu pilot tarafından planlanarak takip edilen hava aracıdır.

Motorlu Çok Hafif Hava Aracı ise havadan ağır, hareket halinde iken havanın aerodinamik yapısı üzerine etkisi ile havada dinamik olarak tutunabilen, motor teçhizatına sahip, kalkış ağırlığı azami 750 kg olan microlight/motorlu yelkenkanat, ultralight, gyroplane ve ultralight helikopter gibi hava araçlarıdır.

Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile ilçemizdeki petrol ve doğalgaz tesisleri gibi hassas bölgeler ile diğer resmi ve özel kurum, kuruluş ve tesislerle, güvenlik birimlerimiz üzerinde her türlü keşif ve etkinlik adı altında izinsiz ve tedbirsiz uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, aksi takdirde can ve mal güvenliği açısından telafisi mümkün olmayan muhtelif zararların oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Bu sebeple;

  1. a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31, 32 ve 66. maddelerine,
  2. b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336 ve 337. maddelerine,
  3. c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesine,
  4. d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. maddesine,
  5. e) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine,
  6. f) 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine,
  7. g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Araçları Talimatına,
  8. h) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına istinaden;

1-İlçe merkezinin imarlı sahasında,

2-Petkim, Tüpraş, limanlar, demir çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, petrol ve doğalgaz dolum tesislerinin ve elektrik üretim santrallerinin bulunduğu sanayi bölgesinde; Aliağa Organize Sanayi Bölgesi sahasında,

3- Yalı Mahallesi Plaj Caddesinin üzeri ile caddenin doğu ve güney kısmında yer alan plajlar ve askeri bölge üzerinde,

4-İzmir – Çanakkale Karayolunun ilçemiz sınırları içerisinden geçen kısımlarının üzerinde,

5-Yenifoça üzerinden ilçemize ulaşan Foça – Aliağa Karayolunun ilçemiz sınırları içerisinden geçen kısımlarının üzerinde,

6-Karakuzu Mahallesi üzerinden ilçe merkezine ulaşan Manisa – Aliağa arasındaki karayolunun ilçemiz sınırlarından geçen kısımlarının üzerinde,

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanlar üzerinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının izinsiz uçurulması ve kullanılması, ilçe genelinde ve yukarıda belirtilen bölgelerde, daha önce yetkili makamlarca yapılmış konu ile ilgili düzenleme ve alınmış yasaklama kararlarına ek olarak, Kaymakamlığımızca 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasaklanmıştır.

Yasaklanan bölgelerde yer alan özel kurum, kuruluş, tesis ve işletmeler kendi sahalarının üzerinde, en az 24 saat önceden Kaymakamlığımıza bilgi vermek ve her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak şartıyla, gerekli tedbirleri alarak uçuşa izin verebileceklerdir. Bunun dışında yasaklamaya konu sahalarda, acil ve zorunlu durumlarda uçuş için Kaymakamlığımızdan 24 saat önceden izin alınacaktır.

Aliağa İlçesi sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmekle yükümlüdür.

Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasaklanan mahallerde izinsiz gerçekleştirilen uçuşların emniyet ve jandarma birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen adli yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, belirtilen yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesine istinaden idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere ilanen duyurulur.

 

 

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.