Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) İHA izin başvurularına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren duyuru yayınladı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
Bilindiği üzere, Ülkemiz hava sahasında İHA uçuşları gerçekleştirilebilmesi amacıyla;  iha.shgm.gov.tr adresinde belirlenmiş bölgeler göz önünde bulundurulmak suretiyle uçuşun yapılacağı bölge yeşil ise sistem üzerinden değil ise Genel Müdürlüğümüz web adresinde “Formlar” bölümünde “Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı/Hava Trafik Yönetimi Müdürlüğü” sekmesi altında yer alan FR.19 numaralı “İHA-Uçuş İzni Talep Formu” doldurularak Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Ancak, başvuruların SHT-İHA Talimatının 17, 18 ve 19 uncu maddeleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüze yapılması gerekmesi dolayısıyla mezkur maddelerde belirtilen belgelerin eklenmemesi veya formun eksik ya da yanlış doldurulması nedeniyle bahse konu uçuş izinlerinin verilmesi sürecinde zaman zaman zorluklar yaşanmaktadır.
Bu çerçevede, başvuru yapanlar tarafından mağduriyet oluşmaması bakımından:

–       İHA0 ve İHA1 sınıfı için;
İzne tabi bölgelerde 400 feet altında yapılacak her türlü uçuş için 5 iş günü öncesinden Genel Müdürlük tarafından oluşturulan resmi internet sayfası üzerinden, özel izne tabi (kırmızı) bölgelerde yapılacak her türlü uçuş için ise 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte yukarıda bahsi geçen form doldurularak başvuru yapılması,

–       İHA2 ve İHA3 sınıfı için;
Tüm sahalarda gerçekleştirilecek uçuşlarda 10 iş günü öncesinden yukarıda bahsi geçen form ile başvuru yapılması,

–       Yabancı operator/işletici/pilotlar tarafından Türk Hava Sahasında uçuş gerçekleştirme taleplerinin 20 iş günü öncesinden diplomatik kanallarla gerekçeleri ve FR.23 numaralı “UAV-Flight Permission Request Form”ile Genel Müdürlümüze başvuru yapılması,

–         Bahse konu formların eksik veya yanlış doldurulmaması (eksik imza, yanlış tarih vs),

–  Tüm sınıflardaki İHA’larla ticari ve AR-GE amacıyla uçuş yapılabilmesi için İHA-Uçuş İzni Talep Formu ile gerçekleştirilecek başvurularda söz konusu forma üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi ve ilgili kategoriye uygun pilot bilgilerinin suretlerinin eklenmesi,

–       Talep edilen süre dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Fiyat Tarifesi’nde belirlenmiş olan bedelin Hizmet Bedeli Ödeme Sisteminden (TAKAS) tahakkuk numarası oluşturularak gerçekleştirilmesi ve yapılan ödemeye ilişkin oluşan dekontun başvuruya eklenmesi,

–       İHA-Uçuş İzin Talep Formu’nun doldurulup imzalandıktan sonra taratılarak dekont ve sigorta poliçesi ile birlikte ucusmusaadesi@shgm.gov.tr ve esbfua@dhmi.gov.tr adreslerine e-posta atılması,

–       Yapılacak uçuşun amacının AR-GE olması durumunda başvuru ekine yapılan AR-GE çalışmasına ilişkin açıklayıcı belgeler ile proje onayı vs. gibi belgelerin eklenmesi,
hususlarına dikkat edilmesi gerekmekte olup, yukarıda yer alan maddelerden herhangi birisinin eksik veya yanlış olması durumunda başvuru işleme alınmayacak ve Genel Müdürlüğümüzce eksik veya yanlış olan belge/bilgilerin tamamlanması amacıyla ilgililere resmi yazı ile cevap verilecektir.
Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.